2023-08-23 14:48:55

Millistes valdkondades suureneb tööjõuvajadus?

16.06.2016

Millistes valdkondades suureneb tööjõuvajadus?

CV Keskus viis läbi iga-aastase tööturu uuringu, et saada ülevaade Eesti tööandjate plaanidest lähitulevikus. Selgus, et soov uusi töötajaid palgata ei ole eelmise aastaga võrreldes langenud, jäädes 58,9%-le. Kuna tööealine elanikkond on vähenemas (2014. aasta jaanuari seisuga vähenenes aastaga 9000 inimese võrra), tunnevad tööandjad tugevnevat tööjõupuudust.

Tööandjate sõnul vajavad nad lähitulevikus enim tootmise ja ehituse (36,6%), müügi (33,9%) inseneri (18%) ning turismi (17,2%) (sh toitlustus, majutus) eriala esindajaid, mida näitab ka antud valdkonna tööandjate aktiivsuse kasv. Enam kui 75% toitlustuse, tööstuse/tootmise ning elektroonika/telekommunikatsiooni valdkonna tööandjatest kavatseb järgmise kuue kuu jooksul palgata lisatööjõudu.

Missuguse eriala esindajaid vajatakse järgmistel aastatel?

Ametipositsioonide järgi on suurim vajadus endiselt spetsialistide ning oskustööliste järele, kuid võrreldes eelmise aastaga on suurenenud nõudlus ka klienditeenindajate ning assistentide järele.

Millistele ametipositsioonidele vajatakse järgmisel poolaastal tööjõudu?

„Vajalike töökäte leidmisel peab aga tööandja täna hoolikalt kaaluma, mida tema valdkonna ning ka piirkonna tööotsija ootab, kuna Eesti tööjõud on kiire vähenemise tõttu sisenemas veelgi keerulisemasse perioodi,“ sõnab CV Keskuse värbamisosakonna juht Renita Käsper. „Tööstusettevõtete värbamist lihtsustab täna kindla keeleoskuse kaotamine ning kuna antud valdkonna tööandjad asuvad tihtipeale hõredama või isegi puuduliku ühistranspordiga piirkondades, on töövõtjatele määravaks ka tööandjapoolne transpordivõimalus. Enam ei saa tööandja endale lubada läbimõtlematut värbamistaktikat.“