2023-08-23 14:48:55

Maailma ihaldatuimaks sihtlinnaks tõusis tööotsijate silmis London

16.06.2016

Maailma ihaldatuimaks sihtlinnaks tõusis tööotsijate silmis London

Populaarseimateks sihtriikideks välismaale tööle asudes on Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ning Kanada, selgub rahvusvahelisest uuringust, kus osales enam kui 200 000 tööotsijat. Uuringu viisid läbi The Network grupi tööportaalid, sh ka Eesti suurim tööportaal CV Keskus ning The Boston Consulting Group.

Värskest uuringust Decoding Global Talent selgus, et 64% tööotsijatest oleksid nõus välismaale tööle asuma. „Sedavõrd suur osakaal näitab meile selgelt trendi, kus tööturult on kadumas geograafilised piirid ning talendid ei pea tööotsinguil ennast piirama oma tänase elukohaga,“ kommenteerib uuringut CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt. „Töökoha valik on enamasti siiski kaalutletud otsus, kuid mida läbinähtavamad on välisriikide tööturgude tingimused ning võimalused, seda enam tekitavad need ka tööotsijas usaldust ning soovi end rahvusvaheliselt tõestada. Tööjõu liikuvust näitab meile ka uuringust selgunud fakt, et iga viies tööotsija juba omab rahvusvahelist töökogemust.“

Uuringust selgus, et välismaale tööle soovijate osakaal on suurem neis riikides, kus majanduse areng on alles arenguteekonna algfaasis või kus esineb poliitilist ebastabiilsust. Samas on sarnast trendi märgata ka riikides, kus puuduvad sellised omadused sootuks. Näiteks enam kui 75% uuringus osalenud šveitslastest, 80% austraallastest ning enam kui 90% hollandlastest vastasid, et kaaluksid välisriiki tööle asumist. Baltikumist olid nii eestlastest kui leedukatest 60-70% nõus töötama välismaal, kuid vähem altid välismaale liikuma olid lätlased (alla 50% vastanutest).

Rahvusvaheline uuring viidi läbi 189 riigis, et mõista, mis motiveerib töötajaid liikuma tööle väljaspoole oma kodumaad ning missugused on täna tööotsijate silmis populaarseimad sihtriigid. Selgus, et populaarseimaks sihtkohaks on ülemaailmselt Ameerika Ühendriigid, mida eelistaks 42% uuringus osalenud tööotsijatest. Järgnevad ingliskeelsed riigid Suurbritannia (37%) ning Kanada (35%). Populaarseimaks linnaks osutus London, kuhu soovis minna 16% vastanutest, millele järgnesid New York (12,2%), Pariis (8,9%) ning Sydney (5,2%). 30 esimese soovitud sihtlinna sekka kahjuks Tallinn ei mahtunud ning lähimaks populaarseimaks sihtkohaks on meile Stockholm (2,4% vastanutest).

Mis linnas sooviksid töötada?

Lisaks soovile töötada välismaal, tõi uuring välja ka selle, et kuigi palk mängib töökoha valikul endiselt suurt rolli, on tähtsale kohale tõusnud ka tööalased suhted ning töö ja pereelu tasakaal. Ka vanus mängib olulist rolli küsimuses, kus inimene soovib töötada. Karjääri arengule panustatakse rohkem 20-ndates eluaastates, 30-ndates aga töö ning eraelu tasakaalule ning 40-ndates tõusevad esikohale perekondlikud vastutused.

Uuring viidi läbi koostöös The Network grupi liikmete ning The Boston Consulting Group-ga. The Network gruppi (www.the-network.com) kuulub üle 50 juhtiva tööportaali üle maailma, mida külastab igakuiselt kokku üle 200 miljoni unikaalse kasutaja ning mille liikmeks on ka CV Keskus. The Boston Consulting Group (BCG www.bcg.com) on rahvusvaheline juhtimisalast konsulteerimist pakkuv ettevõte.