2023-08-23 14:48:55

Kas kolleegide palgad on saladus?

11.09.2017

Kas Sina tead, kui palju Sinu kolleegid palka saavad?

CV Keskus.ee värskest uuringust selgub, et iga kümnes eestlane töötab läbipaistva palgasüsteemiga ettevõttes ja iga neljas teab vähemalt osade kolleegide palgataset. Võrreldes lõunanaabritega, selgub, et lätlased teavad kolleegide palgatasemeid mõnevõrra paremini.
Värskelt kogutud andmed näitavad, et 37,9% Eesti töövõtjatest teab vähemalt osade kolleegide palgatasemeid, mis on mõnevõrra madalam näitaja kui Lätis, kus vastav näitaja on 40%. Täielikult läbipaistvaks pidas oma tööandja palgasüsteemi 9,3% vastanutest (Lätis 12%).

„Palkade avalikustamine võiks mõjuda tööturule tervendavalt, kuna muudaks tööturu läbipaistvamaks ja vähendaks seeläbi ka probleemset soolist palgalõhet,“ ütles Eesti suurima tööportaali CV Keskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Kindlasti põhjustaks see aga ka tugevamat palgasurvet, kuna hiljutine CV Keskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuring näitas, et rahulolematus põhipalgaga on kasvanud 39%-le.“

Tööpakkumisi sirvides näib, et tööandjad on aga vastamas töötajate ootustele ja avaldavad järjest julgemalt pakutavaid palgavahemikke – igal neljandal (26,7%) CV Keskuses avaldatud tööpakkumisel on praeguse seisuga olemas informatsioon pakutava palga kohta. Avaldatud palganumbrite alusel on antud hetkel enim võimalik teenida müügi- ja transpordisektoris, kus pakutav palk ületab 4000 € piiri.

Kõige läbipaistvam on palgasüsteem riigi- ja avalikus sektoris – enam kui pooled küsitlusele vastanuist teadsid vähemalt osade kolleegide palkasid. Ka iga teine haridusvaldkonna töötaja ja vähemalt 40% assisteerimis-, ehituse ja kinnisvara-, finants-, müügi- ja tervishoiusektori töötajatest teadis osade kolleegide palgataset.

Kõige vähem on aga kursis oma kolleegide palgatasemetega infotehnoloogia, toitlustuse ja transpordisektori töötajad.