2023-08-23 14:48:55

Juunikuus avaldati rekordarv avaliku palganumbriga tööpakkumisi

16.06.2016

Juunikuus avaldati rekordarv avaliku palganumbriga tööpakkumisi

Arvamus, et ainult tööandja valib töövõtjat on tänaseks iganenud ning sõda talentide pärast on viinud olukorrani, kus töövõtja valib tööandja. Sellest tulenevalt peavad tööandjad panustama märksa enam värbamis- ning turundustegevusse, et köita ka nende töötajate tähelepanu, kes täna aktiivselt tööd ei otsi ning ergutama neid kandideerima.

Värskest uuringust selgus, et töövõtjate ootused palganumbri avalikustamise kohta tööpakkumisel on tööandjate praktikaga endiselt vastuolus, kuid tööpakkujate suhtumises on toimumas positiivne muutus, mida näitab ka fakt, et CV Keskuse tööportaalis kasvas juunikuus avaliku palganumbriga tööpakkumiste arv kohati koguni 25%-ni kõikidest tööpakkumistest.

 

"Palganumbri avalikustamine muudab tööjõuturgu efektiivsemaks, kuna töötajad liiguvad töökohtadele, kus nad võiksid kõrgeima väärtusega rakendust leida."


61,5% tööandjatest, kes palgataset üldjuhul juba tööpakkumisel avalikustavad, leidsid värskes uuringus, et taoline teguviis suurendab võrdselt värbamise efektiivust, tekitab kandidaatides usaldust ning meelitab ligi sobivaid kandidaate. 53,8% tööandjatest leidsid, et avalik palganumber säästab nii ettevõtte kui ka kandidaatide aega ning 38,4% arvasid, et pakutav palganumber demonstreerib ettevõtte konkurentsivõimet.

Palkade avalikustamine CV Keskuse tööportaalis kasvas hüppeliselt majanduskriisiaastatel 2009-2010, kui avaliku palgaga tööpakkumised moodustasid kuni 14,4% kõikidest tööpakkumistest. 2011. aastal langes avaliku palganumbriga tööpakkumiste osakaal taas alla 9% ning 2012. aastal 8%-le. Viimastel aastatel on palkade avalikustamise trend taas kasvama asunud ning 2014. aastal jäi avalike tasudega töökuulutuste osakaal 10% ringi.

Miks suur osa tööandjatest ei soovi endiselt palganumbrit avalikustada?


Töökuulutustes näeb tihti sõnapaari “konkurentsivõimeline töötasu”, mis viitab sellele, et suurem osa organisatsioone soovib üldjuhul maksta oma töötajatele turu keskmist tasu ehk palka, mida maksavad samaväärse töö eest ka konkurendid. Kahjuks jääb aga taolise sõnapaari olemus nii tööotsijatele kui tööandjatele endile segaseks ning tegelik töötasu kujuneb tööotsija palgasoovi ja kauplemise tulemusena.

Üle poole uuringus osalenud tööandjatest (52%) põhjendasid oma soovi tasu kuulutuses mitte näidata sellega, et lõplik tasu kujunebki individuaalsete läbirääkimiste tulemusena. 43,7% tööandjatest ei näita pakutavat tasu kuulutuses seetõttu, et ei soovi ligi meelitada kandidaate, kes kandideerivad vaid atraktiivse palgataseme tõttu ning 39,5% tööandjatest ei soovi palgataset avalikustada oma konkurentidele.

Allikas: CV Keskuse ja Katrin Põdra koostöös läbi viidud uuring: Eesti tööandjate hoiakud ja töötajate ootused palkade avalikustamisel värbamisprotsessis. Uuringule andis oma panuse 1383 töövõtjat ning 61 tööandjat.


Vaata ka: Ainult avaliku palganumbriga tööpakkumised