2023-08-23 14:48:55

Haigena tööl käivate inimeste osakaal langes järsult, kuid on endiselt liiga suur

13.03.2018

Haigena tööl käivate inimeste osakaal langes järsult, kuid on endiselt liiga suur

Küsitlusest selgus, et kui eelmisel aastal käis haigena tööl 93% küsitletuist, siis tänavu langes haigena tööl käivate töötajate osakaal 84%-ni.

"Haigena tööl käivate töötajate vähenemisele on mõju avaldanud rakendunud seadusemuudatus, mis võimaldab tööandjatel soodsamatel tingimustel hüvitada haiguspäevi juba alates teisest päevast," ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Teine suur mõjutaja on kindlasti avalik arvamus. Kui lähemad kolleegid sulle pidevalt mõista annavad, et ei taha samuti haigeks jääda, hakkab see vaikselt mõjuma.“

Paljud tõbistena tööl käivad töötajad tunnistasid, et teisiti jääks nende töö lihtsalt tegemata – eriti oli taolist suhtumist märgata finantsvaldkonnas, kus iga neljas mittetervena käinud töötaja ei saanud oma kohustusi lihtsalt kolleegile delegeerida.

Enim on haigena tööl käimist ette tulnud turunduse- ja reklaamivaldkonnas ning assisteerivatel ametikohtadel töötavatel töötajatel, kus üle 90% vastanutest olid haigena tööl käinud. Lisaks on haigena tööl käimise näitaja keskmisest kõrgem müügisektoris, ehituses ja kinnisvaras, infotehnoloogias, tööstuses ja tootmises, finantsvaldkonnas ja ka riigisektoris. Kõige vähem käivad haigena tööl toitlusvaldkonna töötajad.

Kas oled haigena tööl käinud?
Turundus / Reklaam / PR (91%) 
Assisteerimine / Administreerimine (91%) 
Müük (89%) 
Ehitus / Kinnisvara (88%) 
Infotehnoloogia (88%) 
Tööstus / Tootmine (86%) 
Finants (86%) 
Riigi- ja avalik haldus (85%) 
Transport / Logistika (84%) 
Klienditeenindus (82%) 
Juhtimine (81%) 
Mehaanika / Tehnika (78%) 
Toitlustus (77%) 

Loe ka: Mida teha, kui tõbised töötajad ei taha koju jääda?