2023-08-23 14:48:55

Ettevõtete huvi uute töökäte järele on aastaga suurenenud

16.06.2016

CV Keskus viis novembris läbi traditsioonilise Eesti tööturu-uuringu, et teada saada, millised on ettevõtjate ootused ja kavatsused järgneval aastal.

Hoolimata Euroopa võlakriisist ja ebakindlusest Euroopa majanduses ei ole Eesti ettevõtjate ootused võrrelduna möödunud aastaga praktiliselt muutunud, pisut on isegi märgata suurenenud optimismi. Tööturu-uuringu tulemustest selgus, et uusi töökohti kavatsevad järgmise kuue kuu jooksul luua 52,9% ettevõtetest, mida on 2,5 protsendipunkti enam kui aasta tagasi.

41,4% Eesti ettevõtetest kavatsevad järgneva kuue kuu jooksul teha investeeringuid, see näitaja on kasvanud aastaga 5,4 protsendipunkti. Peamised investeeringud lähevad masinatesse/seadmetesse (41% vastajatest), personali arendamisse ja koolitusse (40%) ning IT lahendustesse (32%).

Tööturu-uuringu olulisemad tulemused:

Kõige rohkem uute töötajate värbamisi järgmise kuue kuu jooksul on plaanis Elektroonika ja Telekommunikatsiooni valdkonnas – nimetatud valdkonnas kavatseb uusi töötajaid värvata 88% ettevõtetest. Järgnevad Toitlustus (81%), Mehaanika/Tehnika (81 %) ning Turundus/Reklaam/PR (74 %).

Värbamiskavatsused valdkonniti:

CV Keskuse turundusjuht, Laura Tammeorg: “Võrdluseks tööpakkujate plaanidele võib tuua tööotsijate töösoovid. Populaarseimad valdkonnad, kuhu soovib tööle saada enim tööotsijaid on Tööstus/Tootmine, Transport/Logistika, Toitlustus ja Ehitus/Kinnisvara.

Viimase aasta jooksul on tööotsijate aktiivsus CV Keskuse kaudu kandideerimisel oluliselt kasvanud, hoolimata sellest, et töötuse määr on langenud. Suurem aktiivsus tuleneb sellest, et töötajate kindlustunne on suurenenud ja vaadatakse julgemalt tööturul ringi. Ettevõtted pakuvad rohkesti häid ja huvitavaid töökohti, mis omakorda aktiviseerib töötajaid. Kvalifitseeritud töötajatel on täna ka lihtsam kõrgemat palka küsida, kuna paljudes valdkondades on neist puudus.”

Uute tööpakkumiste arv ikka kasvab

Tööpakkumiste arv CV Keskuse tööportaalis on võrreldes möödunud aastaga 28% kasvanud. 2011.a 3. kvartalis lisati CV Keskuse tööportaali 9655 uut tööpakkumist, 2010.a 3. kvartalis oli see number 7504.

CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil: “Uute tööpakkumiste arvu kasv viimastel kuudel pisut pidurdunud. Järgmiseks aastaks prognoosime 10%-20% mahu kasvu. Viimase poole aasta jooksul on märgata, et töötaja leidmiseks panustatakse oluliselt rohkem kui varem. Kasutatakse aktiivsemalt CV-de andmebaasi otsingut ja paljusid lisateenuseid, näiteks nn “employer branding” teenuseid. Tööandjad on aru saanud, et selleks, et parimad töötajad tahaksid nende ettevõttes töötada, on vaja nii olemasolevate kui potentsiaalsete töötajate sihtrühmale pidevalt oma ettevõtet turundada, ei piisa ainult vaba töökoha tekkimisel kuulutuse avaldamisest.”

Novembris läbi viidud Eesti Tööturu-uuringus osales 1076 Eesti ettevõtet. Vastajad on läbilõige kõigist Eesti ettevõtetest nii ettevõtte suuruse osas kui ka tegevusvaldkonniti ja piirkonniti. Vastajatest 58% olid ettevõtete juhid või omanikud, 20% personalijuhid või personalispetsialistid.