2023-08-23 14:48:55

78% töötajatest on avatud uutele töövõimalustele

24.08.2021

78% töötajatest on avatud uutele töövõimalustele

Tööturg on jõudsalt taastumas 2020. aastast ning tööandjate värbamisaktiivsus on sisendanud ka töötajatesse rohkem enesekindlust.

Värskest pea 9000 vastajaga CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri poolt korraldatud tööturu-uuringu tulemustest selgus, et rohkem kui kolmandik töötajatest jälgib tööpakkumisi või otsib ise aktiivselt tööd.

Samuti on pea pooled veendunud, et nad leiaksid tänaselt tööturult oma praeguse ametikohaga võrdväärse töö mõne vaid kuuga.
38% töövõtjatest hoiab tööpakkumistel silma peal

Aktiivselt on tööd otsimas või tööpakkumistel silma peal hoidmas tervelt 38% töötajatest. Veelgi enam, tervelt 40% töötajatest tõi uuringus esile, et kuigi nad ise aktiivselt uut tööd ei otsi, on nad siiski avatud tööpakkumistele.

Seega kokku on uutele töövõimalustele avatud valdav osa (78%) töötajatest ja vaid umbes viiendik (22%) töövõtjatest ei otsi üldse tööd ega ole ka tööpakkumistele avatud.

Pea pooled töövõtjatest on saanud lähiajal kutse tööle kandideerimiseks

Kasvanud konkurents töötajate leidmisel on muutnud ka tööandjaid veelgi aktiivsemaks, suunates ettevõtteid saatma töötajatele kandideerimiskutseid. Uuringus tõidki 42% töötajatest esile, et neid on lähiajal kutsutud tööpakkumistele kandideerima.

Kõige sagedamini on kandideerima kutsutud juhte ja tippspetsialiste, samuti oskustöölisi. Eraldi jääb silma nõudlus ka IKT eriala töötajate järele, kellest on kandideerima kutsutud koguni pea kahte kolmandikku (63%) töötajatest.

Rohkem oli kandideerimise kutseid saanud töötajaid veel ka õigusvaldkonnas, personalitöö-, ehituse- ning juhtimise erialadel.

Töötajate enesekindlus töö leidmisel on kasvanud

Tööturu-uuringus paluti ka osalejatel hinnata, kui kaua kuluks neil aega uue, praegusega samaväärse, töökoha leidmisele.

46% vastajatest leidsid, et neil kuluks uue töökoha leidmiseks mõni kuu, neist 31%-l vaid paar kuud ja 15%-l kolm kuni neli kuud. Seega on, võrreldes eelmise aasta sügisega, töövõtjate enesekindlus kasvanud ning julgus tööturul ringi vaadata taas suurenenud. Eelmisel aastal pidas mõne kuuga uue töökoha leidmist tõenäoliseks 41% töövõtjatest.

Järgmise kuue kuu jooksul plaanib aga tööd vahetada pea viiendik töötajatest (18%), mis on sarnane näitaja 2019. aastaga.
Kui palju aega kuluks uue töö leidmiseks?
Sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas Eesti suurimat tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. 2021. aasta kevadel korraldatud töötajate küsitlusele vastas 8963 töötajat ja tööotsijat.