2023-08-23 14:48:55

75% eestlastest on valmis töötama väljaspool pealinna

16.08.2016

Pealinn

Valitsuse ette jõudnud riigireformi kavas sisaldunud analüüs riigiasutuste pealinnast välja viimisest on avalikkuses palju pahandust põhjustanud, kuid CV Keskuse värske küsitluse kohaselt on tervelt 75,1% eestimaalastest valmis töötama väljaspool pealinna.
"1372 vastanuga küsitluses leidis koguni 75,1%, et nn „maale“ tööle minemine pole tema jaoks mingi probleem, kui ta leiab seal endale tänasega võrdväärse töö või tööandja töökorraldust paindlikumaks muudab. Seega peaksid riigireformi läbiviijad kaaluma, kui palju vabadust nad riigitöötajatele on nõus lubama – kas kodust töötamine oleks aktsepteeritav?“ lausus CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

CV Keskuse andmebaasis on tänase seisuga 20 375 kõrgharidusega inimest märkinud, et eelistaks töökohta väljaspool Harjumaad. Veelgi enam, leidub andmebaasis ka 7899 magistrikraadiga inimest, kes eelistaks tööd, mille asukoht on väljaspool Harjumaad, seega ei ole tegemist vaid lihttöölistega, kes on valmis pealinnast lahkuma.

„Samas asub vähem kui 10% tänasest tööpakkumistest väljaspool tõmbekeskuseid – seega peavad paljud tööotsijad kolima linnadesse ainult töö pärast. Riigireformi puhul võime rääkida ka tagasirändest maapiirkondadesse, kus paljud töövõtjad saaksid naasta oma kodukohta,“ lisas Henry Auväärt.

Vanuserühmade lõikes eristuvad ainult nooremad kui 20-aastased, kellest 32% väitsid, et neile meeldib linnas elada ning seepärast nad maale kolida ei soovi. Teiste vanuserühmade puhul väitsid sama kõigest 16% vastanutest. Küsitlusele vastas 1372 töövõtjat üle Eesti.