2023-08-23 14:48:55

Üle 60% küsitletutest ei suuda kuupalgast säästa

16.06.2016

Kuigi viimastel aastatel on Balti riikide perede majandusseis väidetavalt paranenud, ei suuda enam kui pooled eestlastest oma kuupalgast mitte midagi säästa, selgus CV Keskuse küsitlusest.

Viimase tööturu-uuringu kohaselt plaanis palgatõusu 38% tööandjatest, kuid värskest küsitlusest selgub, et töövõtjad ei suuda endiselt oma sissetulekust raha kõrvale paigutada. Üle 2600 vastajaga küsitlusest selgus, et koguni 63% vastanutest ei suuda mitte midagi oma kuupalgast säästa.

„Varieeruvad tegurid on küll töötasud, püsikulud ning tarbimisharjumused, kuid võimetus säästa on siiski tugev ohumärk. Teadmata säästmisvõimaluste puuduste põhjuseid ja tagamaid, võime välja lugeda eestlaste rahulolematust tänase palganumbriga. Taoline olukord annab võimu taaskord tööandjale, kuna ilma igasuguste säästudeta oleks töötajal töökoha vahetus täna väga julge samm“, kommenteeris tulemusi CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.

Kui mõni aeg tagasi uurisime eestlaste töökoha vahetuse põhjuseid, oli üllatavaks, et kõigest 5,20% inimestest vahetab töökohta palga tõttu ning koguni 40,71% püsib töökohal kuni lepingu lõppemiseni või töökoha kadumiseni. Säästmisvõimaluste puudumine selgitab aga olukorda, kus palgaga ei olda rahul, kuid samas puudub ka võimalus edasi liikuda.

Rahulolematu palgaga töötaja on samas oht ka tööandjale, kuna annab võimaluse konkurentidel töötaja üle meelitada lihtsalt kõrgema palganumbriga. CV Keskuse tegevjuht, Paavo Heil, soovitab taolist olukorda ennetada ning maksta töötajatele õiglast palka ning töötasustamise tingimused ettevõtte siseselt läbipaistvaks muuta.
Küsitlusest joonistub välja ka väga suur palgalõhe, kuna üllatavalt kõrge on sadu eurosid säästvate inimeste arv, ning madal, kuni 50 eurot säästvate vastajate arv. 63% vastanutest ei suuda küll midagi säästa, kuid 20% suudab palgast kõrvale paigutada enam kui 100 eurot. Koguni 9% nendest suudab säästa isegi üle 500 euro. Kuni 50 eurot suudab säästa aga kõigest 10% vastanutest.
Küsitlus viidi läbi märtsikuu jooksul ning vastanuid oli 2612. Küsitletutest 78% olid tööga hõivatud, 13% hetkel töötud ning 9% õpilased või üliõpilased.