2023-08-23 14:48:55

Töötajate palgaootused kasvavad

16.06.2016

Statistikaameti andmetel on tarbijahinnad aastaga kasvanud keskmiselt 5,4%. Toiduainete hinnad on kallinenud koguni 12,2%. Statistikaameti värske palgastatistika näitab, et palgad on hakanud kasvama, kuid mitte piisavalt, et katta hinnatõusust tulenevaid suuremaid kulutusi (aastane palgakasv esimeses kvartalis oli 4,5%)
Viisime läbi järjekordse palgaküsitluse portaali külastajate seas. Tahtsime teada, kuidas on viimaste kuude järsk hinnatõus mõjutanud töötajate palgaootuseid. Küsitlusele vastas 2506 inimest, kellest ligikaudu 66% on tööga hõivatud, 9% üliõpilased ja ülejäänud 25% on töötud.

Küsitluse põhjal on 39,2% inimestest nõus töötama 799-eurose või väiksema brutopalga eest. Möödunud aasta oktoobris oli selliste inimeste osakaal vastajatest 49,5%. Alla 639-eurose palgaga on nõus vaid 20,3% vastajatest (oktoobris 2010 – 30,9%). Suuremat kui 1119-eurost kuupalka soovib 30% vastajatest (oktoobris 2010 - 19,7%).

TABEL. Palgaootused 06-2011

 

Korraldame sarnast küsitlust 2 korda aastas. Kui veel sügisel inimeste palgaootused eelneva perioodiga võrreldes prakitiliselt muutunud ei olnud, siis nüüd, 6 kuud hiljem, on toimunud suured muudatused. Madalama, alla keskmise palga soovijate hulk on märkimisväärselt vähenenud ja kõrge palga tahtjaid on kõvasti juurde tulnud.
Suuremate palgasoovide põhjuseks on kindlasti viimaste kuude suur hinnatõus, aga tulemust mõjutab ka üha enamatesse valdkondadesse leviv töötajate nappus. Kui teatud tööjõu järele on turul nõudlus suurem kui pakkumine, siis see võimaldab töötajatel ettevõtteid rohkem survestada. Paranema on hakanud ka ettevõtete tulemused. Esimeses kvartalis kasvas ettevõtete müügitulu ning kogukasum oli koguni 2 korda suurem kui möödunud aasta samal ajal – ka see on lisaargument töötajale, kel palgaläbirääkimised käsil.