2023-08-23 14:48:55

Sooline palgalõhe väheneb kümne aastaga kaks korda

13.03.2018

Sooline palgalõhe väheneb kümne aastaga kaks korda

Palgaküsitlusest selgub, et sooline palgalõhe väheneb järgmise kümne aastaga ligi kaks korda – praeguselt 25 protsendilt 13 protsendile.

Uurisime hiljuti enam kui 2000 töötajalt nende tuleviku palgaootust ja palusime vastajatel hinnata, kui suurt palka nad soovivad teenida aastal 2028. Iga neljas vastaja leidis, et sooviks aastal 2028 saada kätte rohkem kui 2400 eurot kuus.

Uuring peegeldas ka ligi kahekordset palgalõhe vähenemist – töötajate tänaste prognooside andmetel langeb naiste ja meeste palgaootuste erinevus kümne aastaga 13%-le. Iga teine naine vastas, et teenib aastal 2028 igakuiselt rohkem kui 1800-eurost netopalka. Palgaootuste lõhe kadumist on märgata enim juhtide seas, kus meeste ja naiste keskmise tuleviku palgaootuse erinevus on vaid 5%.

Eurostati hiljuti avaldatud uuringust selgus, et 2016. aastal oli Eestis sooline palgalõhe 25,3%, mis on üle pooleteise protsendipunkti väiksem kui 2015. aastal. Veel paar aastat tagasi ulatus sooline palgalõhe Eestis ligi 30%-ni, kuid viimase paari aastaga on see uuringute alusel mõõdukas tempos vähenenud.

Loe ka: Kui suurt palka teenid Sa aastal 2028?