2023-08-23 14:48:55

Palgapakkumised kasvasid esimesel poolaastal 14%

27.07.2020

Palgapakkumised kasvasid esimesel poolaastal 14%

Rohkem kui 9000 avaliku töötasuga töökuulutuse võrdlemisel selgus, et tööandjad pakkusid tänavu esimesel poolaastal 14% kõrgemat palka kui 2019. aastal samal ajal.
Keskmine brutopalga vahemik, mida töökuulutustel pakuti, oli perioodil jaanuar – juuni 2020 a. alates 1197 eurot (2019. aastal 1053 eurot) kuni 1614 eurot (2019. aastal 1445 eurot).

Töökuulutustel toovad tööandjad üldjuhul välja palgavahemiku, mitte ühe konkreetse palganumbri, sest lisaks põhipalgale mõjutavad tihtipeale pakutavat töötasu ka boonused ja lisatasud. Samuti kujuneb lõplik palga suurus vastavalt tööülesannetele, mis saavad paika tuginedes leitava töötaja oskustele ja kogemustele.

Kõige kõrgemat palka pakuti juhtidele ja tippspetsialistidele

Kõige enam kasvasid esimesel poolaastal keskastmejuhtidele ja nii tipp- kui ka keskastme spetsialistidele mõeldud palgapakkumised. Tippspetsialistidele ja keskastmejuhtidele pakutav palk ulatus esimesel poolaastal keskmiselt kuni 2376 euroni ja keskastme spetsialistidel 1782 euroni.

Spetsialistide tööpakkumised pidasid üleüldiselt tervisekriisile paremini vastu ega langenud samas mahus kui teiste ametirühmade tööpakkumised. Sellest tulenevalt suurendas tervisekriis ootamatult keskmist palgapakkumist esimesel poolaastal, kuna ajutiselt kasvas spetsialistidele suunatud tööpakkumiste osakaal tööturul.

Kõige vähem kerkisid aga abitöötajatele ja oskustöölistele mõeldud palgapakkumised, kus kasv jäi alla 4%.

Loe ka: Missugust töötasu populaarsetel ametitel pakutakse?
Otsisõna:
töökuulutus
töötasu
tippspetsialistide palkamine
juht
palgapakkumine
avalik palk
tippspetsialist
keskastmejuht