2023-08-23 14:48:55

Noorte palgaootus on 800-1200 eurot

16.06.2016

Haridus- ning infomessi Intellektika 2014 ja teiste partneritega koostöös läbi viidud uuringust selgus, et noorte seas paistab silma endiselt väga tugev sooline palgalõhe. Noorte palgaootus jääb suurusjärku 800-1200 bruto, kuid märgatav osa naistest on nõus töötama ka madalama tasu eest.

Kui 21,7% meestest on nõus töötama alla 800 euro suuruse brutopalgaga, siis sama suure tasu eest on nõus tööle asuma koguni 44,2% naistest. Enam kui 1200 euro suurust brutopalka sooviksid saada 28,3% meestest ning kõigest 15,1% naistest.

„Palgaootused on aastaga kergelt kasvanud, kuid kahjuks on endiselt noorte seas märgatav selge sooline palgalõhe“, kommenteeris uuringu tulemusi CV Keskuse tegevjuht, Paavo Heil. „Võrreldes aastataguse ajaga, on noorte seas sooline palgalõhe siiski vähenenud. Aasta tagasi oli alla 800 eurose brutopalga eest nõus töötama 22,1% meestest ning 48,3% naistest.“

Suurenemas on aga töötavate tudengite osakaal ning naised on meestest avatumad kooli kõrvalt tööle asuma. Kõigest 6,8% naistest ning 15,7% meestest vastas kindlakäeliselt, et ei kavatse õpingute kõrvalt töötada. Kuna keskmiselt 90% vastanutest juba töötab, kavatseb tööle asuda või kaalub seda, siis võime järeldada, et noored tunnevad täna vajadust lisaks teooriale omandada kooli kõrvalt ka praktilist töökogemust.

Kindlasti on noored pidevalt muutuvas majanduses suunanud oma pilgud ka kaugemale tulevikku ning soovivad töökogemusega parandada oma võimalusi tööturul peale kooli lõpetamist. Noored, kes soovivad palka üle 1200 euro, peavad lisaks teadmistele olema kas suutelised end väga hästi uuele tööandjale müüma või näitama ette ka praktilisi kogemusi. Uuringu tulemusi analüüsides võime tõdeda, et palgasoov on noorte seas valdavalt realistlik, kuid kohati ka noortele omapäraselt ambitsioonikas. Kõrgemate eesmärkide nimel ollakse aga valmis ka rohkem pingutama ning läbi töökogemuse oma võimalusi tööturul parandama.

Uuringus osales 458 noort üle Eesti. 86% vastanutest olid 14-22 aastased