2023-08-23 14:48:55

Milliste koolide haridus annab julguse küsida tööturul kõrgeimat palka?

16.06.2016

Milliste koolide haridus annab julguse küsida tööturul kõrgeimat palka?

Ülikoolid on alustanud sisseastumiskatsetega ning tuhanded noored, kes on võtnud endale eesmärgiks omandada kõrgharidus, asuvad sobivat eriala otsima. Värskest CV Keskuse tööportaali uuringust selgus kõrgkoolide pingerida ehk milliste koolide haridus annab tööotsijatele julguse küsida oma teadmiste ja kogemuste eest kõrget palganumbrit.

Varasem uuring on näidanud, et 40% noortest peab eriala valikut tööturul raskeimaks otsuseks, mis võib vihjata, et paljud neist langetavad oma koolivaliku kergekäeliselt, tuginedes pigem eriala populaarsusele. Peale kooli lõpetamist ei osata aga omandatud haridust reaalselt ellu rakendada, kuna tööturule siseneb lõpetamise järgselt tuhandeid sarnase haridusteekonnaga noori ning tööandjad ootavad lisaks haridusele ka töökogemust.

 

"Suurem palgasoov näitab, et tööturul on antud kõrgkooli diplom kõrgelt hinnas ning nõudlus lõpetanu teadmiste ja oskuste järele olemas."


Värskest CV Keskuse uuringust selgusid ülikoolid, mille lõpetanud küsivad tööturul kõrgeimat töötasu. „Suurem palgasoov näitab, et tööotsija tunneb end enesekindlamalt, kuna tööturul on antud kõrgkooli diplom kõrgelt hinnas ning nõudlus lõpetanu teadmiste ja oskuste järele olemas,“ lisab CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.

Kõrgeimat, enam kui 1400-eurost palgasoovi küsivad tööturul Estonian Business Schooli bakalaureuseõppes õppinud tööotsijad, millele järgnevad 1393-eurose palgasooviga Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpetanud. Enam kui 1300-eurost palgasoovi julgevad avalikult CVs näidata ka Eesti Infotehnoloogia Kolledži, Sisekaitseakadeemia, Tartu Ülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooli haridusega tööotsijad.

Rohkem haridust tagab julgema palgasoovi! 

Lisaks näitas värske uuring, et rohkem haridust tagab ka julgema palgasoovi. Magistrikraadiga kasvab palgasoov rohkem kui 200 eurot. Ka magistrikraadiga tööotsijatest küsivad kõrgeimat palka Estonian Business Schooli tudengid, ületades 2000 euro piiri ning teisele kohale kerkib Tallinna Tehnikaülikool enam kui 1600-eurose palgasooviga.

Uuring põhineb perioodil 2014-2015 sisestatud 7414 palgasoovi analüüsimisel. Kuna palgasoovi mõjutab tugevalt töö asukoht, võeti uuringu aluseks tööotsijad, kes soovisid tööd leida Tallinnas.

Loe ka: Tarkvarainseneri palgasoov küündib üle 4000 euro piiri