2023-08-23 14:48:55

III kvartalis kasvas lõhe töötajate ootuste ja tegeliku palga vahel

09.12.2016

III kvartalis kasvas lõhe töötajate ootuste ja tegeliku palga vahel

Keskmine palgasoov oli 2016. aasta III kvartalis 1268 eurot, ületades Eesti keskmist brutopalka 149 euroga. Lõhe tegeliku palga ja ootuste vahel, mis oli tänavu teises kvartalis 9,9% (115 eurot), kasvas seega 13.3%-le, suurendades töövõtjate palgasurvet.
Võrreldes kahe eelneva kvartaliga, palgaootuste kasv aga aeglustus ja möödunud aasta III kvartaliga võrreldes kasvas keskmine brutopalgasoov 7,1%.

„Töövõtjate palgaootuste kasv on tööandjate sõnul märkimisväärselt raskendanud personaliotsinguid. Koguni 59,1% tööandjatest leidis viimases CV Keskuse tööturu-uuringus, et töövõtjate palgaootused on liiga kõrged. Teiselt poolt on aga vähenev tööjõud suurendanud tööandjate sõnul pea iga teise olemasoleva töötaja töökoormust. Lisavastutuse eest küsivad töötajad seega igati õigustatult ka kõrgemat palka,“ kommenteeris statistikat CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

„Keskmise palga kasv ei tähenda aga seda, et iga töötaja tunnetaks kiiret palgatõusu, vaid palgatrende mõjutavad suurelt muutused tööturu struktuuris. Paljud töötajad ei soovi lihtsalt enam madalapalgalist tööd teha ja liiguvad kõrgemalt tasustatud, kuid ka suurema vastutusega töökohtadele. Tööjõu liikumine kõrgemat lisaväärtust loovatele ametikohtadele on hädavajalik, kui soovime jõuda järele põhjanaabrite elatustasemele,“ lisas Auväärt.

Uuel aastal plaanib kolmandik tööandjatest lihtsustada personaliotsinguid palgatõusuga, kuid jätkata ka töökorralduse efektiivsemaks muutmist, jagades osad ülesanded olemasolevate töötjate vahel. Tööjõuvajadus püsib aga endiselt kõrgel – 2/3 tööandjatest soovib 2017. aasta esimesel poolaastal palgata uusi töötajaid – niivõrd suurt tööjõuvajadust ei ole näidanud ükski varasem CV Keskuse tööturu-uuring.

CV Keskus.ee korraldab kord aastas sügisel suurt tööandjatele suunatud tööturu-uuringut. Uuringus osalevad tööandjad annavad läbilõike Eesti ettevõtetest nii ettevõtte suuruse poolest kui ka tegevusvaldkonniti ja piirkonniti. Tänavu andsid uuringusse oma panuse 1034 Eesti tööandjat.