2023-08-23 14:48:55

Miks otsustavad ettevõtted töötajatega töösuhteid lõpetada?

20.06.2024

Kas teadsid, et enamik töösuhete lõpetamistest toimub töötajate enda algatusel või poolte vastastikusel kokkuleppel? Töösuhete lõpetamine on teema, mis sageli jääb varju, kuid selle mõju ulatub igasse töökeskkonda ja majandussektorisse. Hiljutine 2024. aasta tööandjate küsitlus, mille tulemused on koondatud Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt, annab selge ülevaate sellest, miks ettevõtted otsustavad töötajatega töösuhteid lõpetada.

Põhjused töösuhete lõpetamisel

Töösuhete lõpetamine on 2024. aasta tööandjate uuringu kohaselt saanud igapäevaseks reaalsuseks, kus enamik tööandjaid (72%) on viimase kuue kuu jooksul töötajatega töösuhteid lõpetanud. Lõviosa nendest lõpetamistest toimus muudel põhjustel kui koondamine, peamiselt töötajate algatusel ja poolte kokkuleppel. Koondamised, mis moodustasid 27% lõpetamistest, olid sagedamini esinev nähtus tööstussektoris, samal ajal kui muudel põhjustel toimusid lõpetamised rohkem avalikus sektoris ja IKT ettevõtetes. Need tulemused viitavad sellele, et tööandjate ja töötajate vaheline suhtlus on muutunud paindlikumaks ja individuaalsemaks, võimaldades poolte kokkulepetel põhinevaid lahendusi.

Järgmise kuue kuu jooksul ei plaani suurem osa tööandjatest (56%) töötajatega töösuhteid lõpetada. Samas on siiski olemas teatud osakaal ettevõtteid, kus planeeritakse kas koondamisi (12%) või töösuhete lõpetamisi muudel põhjustel (10%). Lisaks sellele, ligi veerand (24%) tööandjatest ei osanud veel öelda, kas töösuhteid lähiajal lõpetatakse. Need plaanid näitavad, et hoolimata üldisest töösuhete lõpetamise vähenemisest, jääb see siiski märkimisväärseks osaks tööandjate tegevusest, eriti majanduse ja tööturu muutuvate tingimuste taustal.

Organisatsiooni suurus mängib samuti olulist rolli töösuhete lõpetamises. Väiksemates ettevõtetes (kuni 5 töötajat) on töösuhete lõpetamine vähem levinud ja enamik neist ei plaani seda ka tulevikus. Samas suuremates organisatsioonides on töösuhete lõpetamine tavapärasem ja suure tõenäosusega tuleb seda ka edaspidi teha. See trend peegeldab suuremate organisatsioonide vajadust kohaneda kiiremini muutuva tööturu ja majandusolukorraga, mis võib tihti nõuda töötajate koosseisu ja struktuuri ümberkorraldamist.

Mõjud ja analüüs

Töösuhete lõpetamise trendid peegeldavad laiemat majanduslikku ja tööturu olukorda, pakkudes väärtuslikku ülevaadet selle kohta, kuidas erinevad tegurid mõjutavad organisatsioonide personalipoliitikat. Näiteks on tervishoiusektoris mänginud olulist rolli palkade tõstmises kollektiivlepingud. Need lepingud kehtestavad uued miinimumpalga määrad, mis võib viia koondamise vajaduse miinimumi, sest tööandjad peavad järgima lepingulisi kohustusi ja hoidma palgataset konkurentsivõimelisena. Seega, kollektiivlepingute olemasolu võib stabiliseerida töösuhteid tervishoiusektoris, vähendades koondamiste arvu ja soodustades töötajate rahulolu.

Samuti on palgatõusu otsustes määrava tähtsusega majanduse üldine olukord ja tulevikuprognoosid. Kui majandusnäitajad on positiivsed ja prognoosid ennustavad kasvu, on tööandjad tõenäolisemalt valmis palku tõstma, et hoida ja motiveerida oma töötajaid. Vastupidiselt - majanduslik ebakindlus ja negatiivsed prognoosid võivad panna ettevõtteid palgatõusu külmutama või isegi palku langetama, et kulusid kontrolli all hoida. 

Lisaks on tööturu olukord ja töötajate saadavus olulised tegurid, mis mõjutavad töösuhete lõpetamise trende. Viimastel aastatel on töötajate puudus survestanud mitmes sektoris tööandjaid palku tõstma, et meelitada ligi ja hoida vajalikke spetsialiste, ent 2024. aasta uuring näitab, et töötajate puudus ei avalda enam nii suurt survet palgatõusule kui varem. See võib viidata sellele, et tööturg on muutunud stabiilsemaks või et tööandjad on leidnud muid viise töötajate motiveerimiseks ja hoidmiseks, näiteks paindlikud töötingimused või täiendavad hüved.

Palgainfo Agentuuri küsitlus korraldati koostöös CVKeskus.ee tööportaaliga 2024. aasta märtsis ja aprillis ning selles osales 367 organisatsiooni esindajat, kes kokku annavad tööd üle 50 000 töötajale. Vastajate seas olid ülekaalus suurema töötajate arvuga organisatsioonid, mille palgamuutused mõjutavad turgu ka rohkem.

Aktiveeri CVKeskus.ee uudised ka Google News’is, kus jagame värskeid palgatrende ja hoiame Sind kursis tööturul toimuvaga!