2023-08-23 14:48:55

Kui palju peab töötaja päevas ja nädalas puhkama?

28.06.2016

Puhkeaeg

Eestis loetakse täistööajaks, millega on enamik tööealistest elanikest hõivatud, kaheksat tundi päevas. See tähendab umbes kolmandikku ööpäevast. Mõned töötavad tegelikkuses rohkem, mõned vähem. Olgu keskendumisvõime ja töötegemise soov kuitahes suured, oluline on siiski teha töötegemise vahepeal ka piisavalt puhkepause. Töö- ja puhkeaega reguleerib töölepingu seadus.
Puhkeaeg on aeg, mille jooksul pole töötaja kohustatud tööülesandeid täitma. Puhkeaja võimaldamine tööajaga vaheldumisi on töötaja tervise seisukohast väga oluline – nii saab töötaja puhata väsimusest, pingest, arvutiekraanist, ühetaolistest liigutustest või hoopis mürast. Puhkeaega jaotatakse nii tööajasiseseks kui ka -väliseks.

Tööpäevasisene puhkeaeg
Töötades päevas kuus või enam tundi, on töötajal õigus vähemalt 30-minutilisele puhkeajale ehk lõunavaheajale. Reeglina on see tööajaväline puhkepaus, mis tähendab, et see on tasustamata. Kui aga töö iseloomu tõttu ei ole keset tööpäeva võimalik tööpaigalt lahkuda, peab ettevõte võimaldama töötajal einestada tööajal ja -kohal. Näiteks on sageli sellises olukorras üksinda tööl olevad klienditeenindajad. Lisaks lõunapausile on vajalik päeva jooksul teha ka lühiajalisi puhkepause – eriti oluline on see nende töötajate puhul, kes teevad monotoonseid liigutusi, töötavad suure füüsilise/ vaimse koormusega või külma/ kuuma temperatuuriga kohas. Seda sätestab töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Tööaja hulka kuuluvad ka puhkepauside võimaldamised rasedatele naistele sünnituseelseteks läbivaatusteks või veel last imetavatele emadele (mitte vähem kui 30 minutit, kahe ja enama lapse puhul minimaalselt üks tund). Kokkuleppel tööandjaga saavad veredoonorid taotleda võimalust loovutada verd tööajast.

Igapäevane puhkeaeg
Kahe tööpäeva vahele ehk ühe tööpäeva lõpust kuni järgmise tööpäeva alguseni peab jääma vähemalt 11 tundi puhkeaega. Töö eripära võib tähendada aga pikemaid kui 13-tunniseid vahetusi – sel juhul peab tööandja tagama täiendava puhkeaja pärast pikka tööpäeva. See tähendab, et Juhan, kes lõpetas neljapäeva õhtul kell 23:00 21-tunnise tööpäeva, ei tohi järgmisel hommikul näiteks kell 6:00 juba uuesti ametiposti olla.

Iganädalane puhkeaeg
Nn tavalise tööaja puhul on puhkeaeg 7-päevase töötsükli jooksul vähemalt 48 tundi, olles näiteks kontoritöötajatel vaikimisi laupäeval ja pühapäeval. Tööaja summeeritud arvestuse korral peab iganädalaseks puhkeajaks olema vähemalt 36 tundi.


TöölepingRohkem infot puhkeaja kohta leiad tööõiguse spetsialisti Niina Siitami raamatust „Tööleping ja töölepingu seadus. Praktilised nõuanded töötajale ja tööandjale töölepingu sõlmimisest lõpetamiseni”.