2023-08-23 14:48:55

Kaaskirja näidis

16.06.2016

Tähelepanu! Loe uuemat versiooni siit: Kuidas kirjutada kaaskirja? (+NÄIDIS)

 NB! Kui kirjutate konkreetsele tööpakkumisele kaaskirja, siis palume kindlasti MITTE teha sellest näitest copy-pastet - see ei jäta tööandjale head muljet, kui erinevate inimeste kaaskirjad algavad ja lõppevad sõna-sõnalt ühtemoodi!


Paljud tööandjad on seda CV Keskusele kurtnud: kas sii tõesti tööotsija ei viitsi natukenegi tööd teha, et ise kaaskiri valmis kirjutada, mitte kopeerides ja muutes vaid päist (mõnikord saadetakse see näide ka absoluutselt muutmata kujul:).
Kasutage fantaasiat, mõelge natuke ja saategi hea ja originaalse tulemuse!
 

Näide kaaskirjast
 

Jaan Tamm
Kaseotsa tee 15-6
12915 TALLINN
Tel: 666 6654, 5366 5441
E-post: jt@cvkeskus.ee

 

Pr Agnes Päike
Avalik Asutus
Käbi pst 34
12345 TALLINN 
12. mai 2012 (või 12.05.2012)

 


 

Kandideerimine
(või KAASKIRI)


Lugupeetud proua Päike
(või kui tead ametinimetust – Lugupeetud personalijuht)

 

Soovin kandideerida Teie ettevõtte poolt välja kuulutatud ketiüksuse juhi ametikoha konkursile.

Kuigi lisatud CV juba annab lühikese ülevaate minu eelnevast teenistusest, probleemide lahendamise oskustest ja saavutustest, tõin eraldi välja Teie praegused konkreetsed nõudmised ning oma vastavad oskused nendel aladel.

› Kaubandus- või majandusalane haridus:
oman kõrgharidust, lisaks on mul 8 aastane töökogemus kaubanduses.
› Tulemuslikku töökogemust:
töökogemus on olnud igal eelnenud töökohal tulemuslik.
› Organiseerimisvõime:
olles ise mitme projekti algataja, on mul piisavalt organiseerimisvõimet.
› Personalijuhtimine:
senine töö on nõudnud pidevat personalijuhtimist, mis on ühtlasi andnud ka piisava kogemuse.
› Arvutioskus:
suurem osa minu senistest töödest on nõudnud arvutikasutamist. Valdan arvutit kõrgel tasemel.
› Keeled:
AS Tähemees juhatuses, kus ma aktiivselt osalen, on töökeeleks inglise keel. Soome ja vene keeles suhtlen vabalt.

Tundes ennast, olen veendunud, et Teie poolt pakutud töökoht on minu võimetele vastav. Ootan huviga kokkusaamist Teiega ning usun, et veendute minu kompetentsuses ka ise. Kontakteerun Teiega järgmise kuu 5. päeval, et leppida kokku võimalik intervjuu aeg. Juhul, kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, olen kättesaadaval ka ülaltoodud telefonidel.


Teile edu soovides

Jaan Tamm