2023-08-23 14:48:55

Kuidas kirjutada kaaskirja? (+NÄIDIS)

10.04.2017

Kaaskiri on lühike ja kompaktne kiri, mille eesmärgiks on toetada CVs kirjutatud andmeid, andes lühike vastus tööandja küsimusele: „Miks oled just Sina sellele ametikohale kõige sobivam kandidaat?“. Kaaskirjas tuuakse välja kõige olulisemad oskused, mis vastavad töökuulutuses esitatud nõuetele.

Kaaskiri võiks mahtuda umbes poolele A4-le, koosnedes viisakast pöördumisest, seletusest, millisele kohale kandideerid, töökuulutuses esitatud nõudmiste täitmise ülevaatest, sobilikkuse põhjendamisest (mõtle: miks just Sina, mida on Sul pakkuda?), kontaktandmetest ja viisakast lõpulausest.

Siin on üks näide kaaskirjast, millest soovitame ammutada inspiratsiooni, kuid kindlasti mitte sõna-sõnalt sama sisu kasutada, kuna täpselt sama kaaskirja kopeerimine seab ohtu Sinu eduka kandideerimise.
 

Kaaskirja näidis

Lugupeetud ettevõtte X esindaja/ personalijuht/ proua Maasikas

Soovin kandideerida Teie väljakuulutatud ketiüksuse juhi ametikohale.

Kuigi kirjale lisatud CV annab ülevaate minu varasemast töökogemusest, haridusest, täiendõppest ja tööks vajalikest oskustest, tõin välja töökuulutuses olevad nõudmised ja vastavad oskused nendel aladel:

• Kaubandus- või majandusalane haridus – olen omandanud magistrikraadi majanduses
• Erialane töökogemus – olen töötanud kaubanduses üle 10 aasta
• Organiseerimisvõime – olles aastaid juhtinud ettevõtte ressursse, olen tõestanud end vilunud organiseerija ja ajaplaneerijana
• Keeled – valdan kõiki tööks vajalikke keeli (eesti, inglise, vene) ja lisandväärtusena ka saksa keelt väga heal tasemel

Leian, et lisaks töökuulutuses toodud nõuete täitmisele, olen sellele ametikohale sobiv kandidaat, sest olles töötanud pikka aega kaubanduses, saan kinnitada, et just see on ala, kus end ka edaspidi töötamas näen ja soovin koos tööandjaga ühiste eesmärkide poole püüelda.

Olen meeleldi nõus vastama tekkivatele küsimustele Teile sobival ajal e-maili jaan@mustikas.ee või telefoni +372 1234 5678 teel! Ootan Teiega kohtumist, et rääkida põhjalikumalt pakutavast ametikohast ja põhjustest, miks leian, et olen Teie ettevõttesse sobiv inimene.

Lugupidamisega
Jaan Mustikas

Kuidas kirjutada CV-d?

Heida pilk ka uutele tööpakkumistele Sinu valdkonnas