2023-08-23 14:48:55

Häirekeskus

http://www.112.ee

Tööpakkuja tutvustus

Häirekeskus on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mille missioon on kujundada ja tagada turvalisemat elukeskkonda ning olla läbi ühtse hädaabinumbri 112 kindel ja asjatundlik abistaja õnnetuse korral.
Häirekeskuse ülesanne on olla esimene abistaja hädaolukorras ehk olukorras, kus ohus on inimes(t)e elu, tervis, vara. Häirekeskus juhib kiirabi, päästjad ja politsei abivajajani. Numbril 112 saame aastas miljon kõnet. Oleme võtmelüli abivajajate ja abiandjate vahel. Lisaks abi pakkumisele hädaolukorras aitame ka küsimustes, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara. Riigiinfo telefonilt 1247 saab küsida nõu ja anda infot maantee-, keskkonna- ja päästeala küsimustes. Hetkel anname infot ka koroonaviirusest tingitud piirangute kohta.

Häirekeskus on jõudsalt arenev organisatsioon, kus Sulle avaneb otsene võimalus panustada Eesti elanike heaolusse ja turvalisusse. Soodustame häid ideid ja algatust ning pakume pidevat enesetäienduse võimalust. Koos meeldivate inimestega kaasaegses töökeskkonnas võimaldab Häirekeskus huvitavat ja vaheldusrikast tööd ning stabiilset tööd väärtustavat sissetulekut.

Häirekeskus tööpakkumised