2023-08-23 14:48:55
EMPLOYER INTERNATIONAL OÜ

EMPLOYER INTERNATIONAL OÜ tööpakkumised

Tööpakkuja tutvustus
17
Töötajate arv
115 597
Vaatamised
Tööjõuvahenduse ja –rendiga ning personaliotsinguga tegelev ettevõte OÜ Employer International asutati 2006.a.
2007.a asutasime Ukrainas tööjõu otsingu ja värbamisega tegeleva tütarfirma OOO “UkrEmployer” eesmärgiga Ukraina spetsialistide värbamine Euroopa Liidu riikidesse.
Aktivasse võib panna meie kompetentsi ja vastavat teenust Eesti elamis- ja töölubade vormistamisel.
Samas oleme paralleelselt tegelenud spetsialistide vahendamisega Eesti-siseselt ja Eestist Euroopa Liidu maadesse.
Kliendi vakantsete töökohtade komplekteerimisel pakume:
• Ülevaatlikku kirjalikku kandidaatide tutvustust (CV, taustauuring, intervjuu jms)
• Kohtumisi mitme heatasemelise kandidaadiga
• Teenustasu tasutakse ainult sobiva töötaja tööle võtmisel
• Kontrollperioodi ajal lahkunud töötaja tasuta asendamist uuega