2023-08-23 14:48:55

Emajõe Veevärk AS

http://www.evv.ee/

Tööpakkuja tutvustus

AS Emajõe Veevärk missiooniks on läbi jätkusuutliku, keskkonnateadliku ja efektiivse majandamise kvaliteetse ja nõuetekohase veeteenuse pakkumine.
Visioon:
*Olla ühinenud omavalitsuste veemajanduse kompetentsikeskus
*Olla avatud ja usaldusväärne
*Olla veemajandusalase teadlikkuse tõstja ja regionaalse vee-ettevõtluse arvamusliider
*Kasutada säästlikult loodusressursi, pakkuda klientidele kõrge kvaliteedilist veeteenust, arendada
innovaatilisi lahendusi ettevõtte efektiivsemaks majandamiseks ning olla edumeeseim vee-ettevõtte Eestis

Eesmärgid:
*Hoida oma halduspiirkonnas veemajanduse infrastruktuur vastavuses kehtivate nõuetega, et võimaldada
klientidele kvaliteetne veeteenus.
*Tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus läbi edasiste investeeringute ja keskkonnahoidliku tegevuse
lähtudes ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest.
*Efektiivse äritegevusega käsikäes käiv sotsiaalmajanduslik regionaalareng.

Emajõe Veevärk AS tööpakkumised