2023-08-23 14:48:55

Eesti Merevägi

http://www.navy.ee

Tööpakkuja tutvustus

Kaitsevägi on sõjaväeliselt korraldatud valitsusasutus Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Merevägi on üks kaitseväe kolmest väeliigist. Mereväe peamine eesmärk on Eesti territoriaalvete kaitse ja põhiülesanne miinitõrje. Meie laevastik koosneb miinilaevadest ja miinitõrjeoperatsioonide toetuseks kasutatavatest toetuslaevadest. Mereväe väeüksused on Mereväebaas ja Miinilaevade Divisjon. Eraldiseisva struktuuriüksusena on mereväe ülema alluvuses Mereväe Staap.

Eesti Merevägi tööpakkumised