2023-08-23 14:48:55

EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus

http://diakoonia.eu

Tööpakkuja tutvustus

Märkame ja aitame, sest iga inimene on väärtuslik.
Eesti Diakoonia pakub pere- ja kasvatusnõustamist, hingehoidu, perevägivalla katkestamise sotsiaalprogramme ja vanemlust toetavaid programme ning koolitusi ja supervisioone.

EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus tööpakkumised