2023-08-23 14:48:55
Tööpakkuja tutvustus
677
Vaatamised
At Fut AS on infosüsteemide väljatöötamisele orienteerunud tarkvarafirma.
Enim kogemusi on meditsiiniinfosüsteemide vallas, millega tegeleme alates
1994.a. Põhisuund on turvalistel, hajusatel, webipõhistel rakendustel.
Samuti anname välja X.509 digitaalseid sertifikaate.

At Fut OÜ tööpakkumised