2023-08-23 14:48:55

VALITSUSE ESINDAJA IDA-VIRUMAAL

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

SINU PEAMISTEKS ÜLESANNETEKS SAAVAD:

riigi algatuste ja eesmärkide kommunikeerimine kogukonnale; piirkonna väljakutsete väljaselgitamine ja edastamine ametkondadele; ministeeriumite ja ametite tegevuste koordineerimine Ida-Virumaa suunal, vastavatest meetmetest ülevaate omamine ja vajadusel ettepanekute esitamine nende parendamiseks; võrgustike loomine ja kohalike kogukondade aktiivsuse tõstmine.

Ootused kandidaadile

OTSIME JUST SIND, KUI SUL ON:
• kõrgharidus;
• väga hea eesti ja vene keele oskus;
• väga head teadmised Ida-Virumaast, sealsetest väljakutsetest, avalikust teenistusest ja riigi toimimisest;
• võimalus olla paindlik tööaja ning -koha osas;
• suurepärane suhtlemis- ja koostööoskus;
• analüüsi- ja sünteesivõime;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.