2023-08-23 14:48:55

UURINGUTE VALDKONNAJUHT

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Integratsiooni Sihtasutus otsib oma meeskonda UURINGUTE VALDKONNAJUHTi, kes näeb enda jaoks väljakutset lõimumisvaldkonna analüüsi- ja uurimistegevuste läbiviimises ja korraldamises. Ametikohaga seotud ülesanded: • valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ mõjueesmärkide saavutamiseks vajalike analüüsitegevuste plaanimine ja elluviimise korraldamine; • jooksva andmekogumise korraldamine ja analüüsimine vastavalt Integratsiooni Sihtasutuse vajadustele; • koostöövõrgustiku loomine ja arendamine mõjusate tulemuste tagamiseks valdkonnas, sh koostöö ülikoolidega huvi suurendamiseks valdkonna uuringute vastu; • oma valdkonnas täiendavate rahastamisallikate leidmine valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ mõjueesmärkide efektiivsemaks saavutamiseks; • tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide, sh lähteülesannete koostamine; • tegevuste mõju hindamine ja sisendi andmine vastavasisulise aruandluse jaoks; • rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldamine kord aastas.

Ootused kandidaadile

Eeldame Sinult • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsioon (soovitavalt sotsioloogias, riigi- ja poliitikateadustes või psühholoogias); • teadusprojektide ja analüüsi elluviimise kogemust, soovitavalt lõimumise valdkonnas; • analüüsitööks vajalike meetodite tundmist ja kasutamise kogemust; • oskust suhelda eesti, vene ja inglise keeles; • missioonitunnet teha elu Eestis paremaks.

Ettevõte pakub

• võimalust saavutada oma tegevusega olulist ühiskondlikku mõju;
• võimalust panustada Eesti kujundamisse riigiks, millest unistanud oled;
• asjatundlikku ja koostööd väärtustavat kollektiivi.

Lisainfo

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus, koos koopiaga haridust tõendavast dokumendist ja motivatsioonikiri läbi CV Keskuse või otse e-mailile kandideeri(at)integratsioon.ee hiljemalt 12.02.2019. Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma kogemust uuringute läbiviimisel ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov. Kontaktisik: Eda Silberg administratiivdirektor Integratsiooni Sihtasutus Tel: 6599 038 E-post: eda.silberg(at)integratsioon.ee