2023-08-23 14:48:55

UURIJA

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

 Õigusrikkumiste menetlemine Kaitseväes ja Kaitseliidus

Ootused kandidaadile

 Kõrgharidus ja politseiline erialaharidus või juriidiline kõrgharidus
 Eesti keele oskus kõrgtasemel
 Väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus
 Inglise keele oskus ametialase sõnavara valdamisega
 Vastavus tegevväelase füüsilise ettevalmistuse nõuetele
 Vastavus tegevväelase tervisenõuetele
 Vastavus riigisaladusele juurdepääsu loa andmiseks esitatavatele nõuetele
 Hea pingetaluvus
 Algatusvõimeline, analüüsivõimeline, kohusetundlik, koostöövõimeline
 B-kategooria juhiluba
 Valmisolek siselähetusteks
 Valmisolek taustakontrolliks vastavalt Kaitseväe korralduse seaduse § 413 - 4110 (kui kandidaat osutub valituks viimasesse hindamisvooru)
 Motivatsioonikiri

Kasuks tuleb
 Läbitud ajateenistus
 Varasem töökogemus süütegude menetlejana
 Auaste nooremleitnant kuni kapten
 Teenistuskogemus Kaitseväes
 Ohvitseri I taseme sõjaväeline haridus, selle puudumisel valmisolek kursuse läbimiseks

Ettevõte pakub

35-päevast puhkust
Stabiilset ja kindlat sissetulekut
Tasuta esmast arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist
Tasuta sportimisvõimalusi
Arenguvõimalusi ja täiendõpet
Erialast väljaõpet Eestis ja välismaal
Töökaaslasteks oma ala professionaalid

Lisainfo

Pakutav ametikoht (tegevväelane).