2023-08-23 14:48:55

UAS jaoülem

CVKeskus.ee klient
Kuni 1750 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

UAS jaoülema ülesanne on UAS jao juhtimine, jao tegevuse planeerimine ja koordineerimine, jao liikmete erialase väljaõppe korraldamine.

Ootused kandidaadile

Miinimumnõuded kandidaadile

• Eesti kodanik
• vähemalt allohvitseride sõjaväelise väljaõppe II tase
• C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus
• väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas ning inglise keele oskus kesktasemel
• valmisolek läbida taustakontroll
• kogemused üksuse juhtimisel
• valmisolek osaleda välislähetustel
• valmisolek ametikohal teenimiseks minimaalselt 3 aastat

Kandideerimisel tuleb kasuks:
• side- ja/või elektroonikaalased varasemad koolitused või töökogemus
• teenistuskogemus luure valdkonnas
• huvi mudellennunduse või side valdkonna vastu üldiselt
• varasem kokkupuude mehitamata lennuvahenditega
• head teadmised taktikalise raadioside alustest
• E-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus

Ettevõte pakub

• UAS väljaõpe 2019. aasta esimesel poolel
• huvitavat tööd järjepidevalt uuenevas valdkonnas
• stabiilset ja kindlat sissetulekut kuni 1750€ (põhipalk, millele lisanduvad õppuste tasud)
• rahvusvahelist töökeskkonda
• põhipuhkust 35 päeva aastas
• arenguvõimalusi ja täiendõpet
• sportimisvõimalusi