2023-08-23 14:48:55

Tugiisikik haridusliku erivajaduse ja erivajadustega lastele, Harku valda

CVKeskus.ee klient
850 - 1460 €/kuus Bruto
Tegevusvaldkonnad
• Sotsiaal- ja kogukonnateenuste ning tegevuste arendamine ja osutamine;
• Kogukonnatöö arendamine; MTÜ-de ja koguduste liikmete juhendamine ja koolitamine;
• Hingehoiu ja pastoraalnõustamise arendamine ja toetamine;
• Erivajadustega inimeste hoolekande arendamine ja toetamine;
• Kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni tõhustamine;
• Ohustatud gruppide eestkoste;
• Eakate töötegijate ja koguduseliikmete väärtustamine;
• Diakoonia- ja ühiskonnatöö korraldus.

Töö kirjeldus

- aitab luua hooliva ning arendava kasvukeskkonna;

- aitab ja toetab last toimingutes, millega laps ise toime ei tule;  

- aitab lapsel arendada ja kujundada tööharjumusi;

- saadab vajadusel last väljaspool kodu (sh rehabilitatsiooniteenustele);

- juhendab last vastavalt lapse võimetele;- viib lapse suhtes läbi vajalikke hooldus- ja hügieenitoiminguid;

- tegeleb vajadusel lapse toitmisega;- motiveerib oma tegevuse ja juhendamisega last uute olukordadega kohanema;

- toetab vajalike suhtluskontaktide loomisel;

- tagab lapse turvalisuse;

- loob lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused vältimaks sotsiaalset tõrjutust;- osaleb haridusasutuses viibimise ajal toimuvatel ühisüritustel (sh ekskursioonid jms.).

Ootused kandidaadile

- tööle asumisel kehtiv tervisetõend;

- oskus lastega suhelda ja kontakti luua;

- kokkupuude lastega (ei eelda erialast kogemust);

- kannatlikkus ja usaldusväärsus.

Ettevõte pakub

- kaks korda aastas ühisüritusi;

- võimalust anda oma panus laste heaolule;

- sõbralikku ja meeldivat kollektiivi;

- konkurentsivõimelist palka;

- transpordihüvitist.