2023-08-23 14:48:55

Tõuraamatupidaja, tegevjuht

CVKeskus.ee klient
Kuni 1500 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

2. Ametikoha põhieesmärk
2.1. Juhib EK Seltsi tegevust koostöös EK Seltsi juhatuse ja üldkoosolekuga .
2.2. Hoolitseb eesti maatõu kasvatajate nõustamise eest. Kindlustab maatõu säilitus- ja aretusprogrammis püstitatud eesmärkide realiseerimise.

3. Põhiülesanded ja töökohustused tegevjuhile
3.1. Suhtleb EK Seltsi liikmetega ja hoiab liikmete nimekirja korras.
3.2. Aitab koostada EK Seltsi juhatusel lepinguid, akte, avaldusi jne.
3.3. Kirjutab maatõu-alaseid artikleid ajalehtedele, populaarteaduslikele kui teaduslikele ajakirjadele, teaduspublikatsioonidele ja brožüüridele.
3.4. Võtab osa ja esineb konverentsidel, seminaridel nii Eestis kui välismaal.
3.5. Aitab EK Seltsi juhatusel organiseerida EK Seltsi üldkoosolekuid ja suvepäevi.
3.6. Teeb maakarja alast propagandatööd: organiseerib maatõu osavõttu näitustest, konkurssidest ja esitleb seal maakarja ja tutvustab EK Seltsi.
3.7. Suhtleb ja vahendab infot Eesti Riigi asutuste ja vajalike instantsidega (PRIA, JKK, Põllumajandusministeerium, Pärnu Lahe Partnerluskogu, ETLL, APS, ETKÜ)
3.8. Suhtleb välisriikide tõuaretusalaste organisatsioonide ja spetsialistidega,loob kontakte.
3.9. Täiendab EK Seltsi kodulehte. Vajadusel uuendab kodulehte.
3.10.Aitab EK Seltsil välja töötada EK Seltsi tutvustavat atribuutikat (voldikud, meened).
3.11. Aitab kirjutada vajadusel erinevaid projekte EK Seltsi rahastamiseks.
3.12. Propageerib jõudluskontrolli vajalikkust
3.13. Peab eesti maatõu tõuraamatut temale kinnistatud maakondades koostöös EK Seltsi tõuraamatupidaja assistendiga.

Ootused kandidaadile

oled oodatud kandideerima, kui
- Sul on magistri kraad või sellega võrdsustatud haridus, soovitavalt loomakasvatuses
- Omad praktilist töökogemust veisekasvatuses
- Valdad C1 tasemel eesti keelt ja võõrkeeltest B1 tasemel inglise keelt
- Sul on avalikkuses esinemise oskused ja kogemused
- Oskad kirjutada projekte, aruandeid, lepinguid ja suhelda meediaga. Oled dokumentide vormistamisel korrektne ja täpne
- Oled hea suhtleja ja kiire õppimisvõimega
- Sul on B-kategooria autojuhi load
- Sul on hea arvutikasutuse oskus

Lisainfo

Konkursil osalemiseks palun saata hiljemalt 20. augustiks e.postile ekselts(at)gmail.com
- motivatsiooni kiri,
- CV
- kõrgemat haridust tõendeva dokumendi koopia
- palgasoov
Väljavalitud kandidaatidega võetkase ühendust