2023-08-23 14:48:55

Tootejuht

CVKeskus.ee klient
Eluks Valmis on noortelt noortele algatus, mille eesmärk on õpetada noortele neid teadmisi, mida koolis ei õpetata, kuid mis on iseseisvas elus hästi toimetamiseks vajalikud. Meie materjalidega harime noori teemadel alates pesu pesemisest kuni investeerimiseni välja (ja kõik, mis sinna vahele jääb).
Oleme startup'ilik algatus. See tähendab, et kuigi hetkel panustame enamasti vabatahtlikkuse alusel, näeme selles potentsiaali kasvada ülemaailmseks haridusinnovaatiliseks liikumiseks, millesse panustajad saavad heldelt tasutud. Selleks et sinna jõuda, otsimegi võimekaid noori.
Eluks vajalike oskuste levitamiseks viime läbi koolitusi, korraldame üritusi, kirjutame ja viime läbi projekte, loome materjale, räägime kaasa poliitikas, oleme noortele toeks läbi mentorluse ja veebikursuste.

Tootearendaja üldharidusasutustele

Tootearendaja/Tootejuht vastutab meie kahe toote eest - veebiõpik ja ainekava. Üldiste ülesannete alla kuulub:

 • Pidev info uuendamine, uute didaktika meetodite loomine, toodete (p)arendamine, uue materjali lisamine vastavalt muutustele ühiskonnas ja seadustes; toodete kasutajasõbralikumaks muutmine; toodetele tagasiside küsimine ja selle põhjal muudatuste läbiviimine.
 • Turundusele sisendi andmine. Tootetutvustuste tegemine. Koostöö turundus- ja müügijuhtidega.

Ootused kandidaadile

Ootame kandideerijalt:

 • Õpetaja/koolitaja/lastega töötamise kogemust
 • Õppematerjalide loomise kogemust.
 • Noortemeelsust - suunatud pigem praktikale kui teooriale.
 • Laia silmaringi
 • Head arusaama tehnikast ja veebiplatvormidest

Kõige tähtsam on aktiivsus ja teotahe!

Ettevõte pakub

 • Sind ootab sõbralik ja toetav tiim, kes on valmis alati aitama
 • Kaugtöö võimalus
 • Võimalus enesearenguks erinevates valdkondades
 • Tiimiliikme hüved ja soodustused
 • Võimalus panustada arenevasse ettevõttesse, olles siseprotsesside juures

 

Lisainfo

Tegemist on vabatahtliku tööga!