2023-08-23 14:48:55

TOLLIINSPEKTOR

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

oll koos piirivalvega on Euroopa Liidu kaupade ja isikute vaba liikumise kaitsja ning on lahutamatu osa laiapindsest riigikaitsest. Meie eesmärk on kaitsta Eesti ja läbi selle kogu Euroopa tollipiiri. Meie koostööpartnerid on ettevõtjad, siseturvalisuse ja riigikaitse asutused nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.

Sinu ülesanne on viia läbi tollikontrolli ja –vormistusi ning selle käigus tekkinud väärteoasjade menetlusi maksupettuste ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks.

Ootused kandidaadile

Oled sobiv kandidaat, kui sul on vähemalt keskharidus ning oled EV või EL liikmesriigi kodanik.
Tööks on vajalik eesti keele oskus kõrgtasemel (C1-tase, kui eesti keel ei ole emakeel) ning vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel (vene või inglise).
Eelise annab erialane ettevalmistus või töökogemus operatiivtöö valdkonnas.

Töötasu katseajal on 1450 eurot, peale edukat katseaega 1530 eurot (bruto), millele lisandub tasu ööajal või riigipühal tehtava töö eest.

Töö toimub graafiku alusel: kaks öist vahetust (21.00-09.00), kaks päevast vahetust (09.00-21.00), millele järgneb neli puhkepäeva.