2023-08-23 14:48:55

Tegevusjuhendaja

SA Eesti Agrenska Fond on raske puudega lastele, noortele ja nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus. Arendame abivõimalusi, mis toetavad mitte üksnes puudega last, vaid eeskätt tema peret kui tervikut. Oma eesmärkide täitmiseks oleme loonud Tammistu Perekeskuse. Eesti Agrenska Fondi peamisteks tugiteenusteks on lapsehoiu- ja tugiisikuteenus puudega lastele, võimaldamaks perele puhkust, aega enda jaoks ning tööturul osalemiseks, perenõustamine. Jõudumööda korraldame perepäevi sarnases olukorras olevatele puudega laste ja noorte peredele.
Pakume tööõpet, Tammistu mõisas kaitstud keskkonnas töötamist. Kaitstud töö aitab puudega noorel kasvada täiskasvanuks ja saavutada parim võimalik iseseisvus mõtestatud eluks.
Oleme jõudumööda toeks harvikhaigustega laste/noorte peredele, püüdes arendada abisüsteemi peredele, et nad ei jääks üksi, kui nende laps on saanud haruldase haiguse diagnoosi. (pakume tuge läbi nõustamiste, ümarlaudade, infopäevade). Ühtlasi on Eesti Agrenska Fond praktikabaasiks, kus Tartu Ülikooli ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli jt tudengitel on võimalik saada väärt kogemusi ja praktikat suvehoiulaagrites puudega lapsi abistades ja töötades.
Suure tähelepanu all on meil Tammistu mõisa piimakojas päeva- ja nädalahoiuteenus raske ja sügava intellektipuudega noortele (erihoolekandeteenus äärmusliku toetusvajadusega noortele täiskavanutele).
Kokkuvõttes on meie eesmärgiks arendada raske ja sügava puudega laste/noorte peredele erinevaid sotsiaalteenuseid läbi kogu elukaare - lapseeast kuni täiskasvanuks saamiseni.

Töö kirjeldus

Otsime oma hubasesse erihoolekandeüksusse juurde TEGEVUSJUHENDAJAID/HOOLDUSTÖÖTAJAID.  

Töö asukoht: Tammistu Perekeskus (Tammistu mõisa piimakotta rajatud hoolekandeüksus), Tartu vald, Tartumaa. 17 km Tartu südalinnast (u 20 min sõitu).

Töö sisuks on päeva- ja nädalahoiuteenuse osutamine lapseeast täiskasvanuikka jõudnud, kuid endiselt hingelt lasteks jäänud suurt tuge vajavatele raske/sügava intellektipuudega hoolealustele:

 • vajalike hooldustoimingute tagamine neile, kes on täielikult või osaliselt sõltuvad kõrvalabist
 • äärmusliku toetusvajadusega klientide oskuste säilitamise ja arendamise eesmärgil võimetest lähtuvate mõtestatud tegevuste pakkumine
 • eesmärgistatud toetamine, juhendamine ja järelvalve 
 • oma töö dokumenteerimine

Ootused kandidaadile

 • hea pingetaluvus ja empaatiavõime
 • hea meeskonnatöö oskus ja positiivsus
 • suutlikkus lahendada ka ootamatuid olukordi, koostöös toredate kolleegidega
 • eelistatud on tegevusjuhendaja või hooldustöötaja kogemuse/kvalifikatsiooni olemasolu
 • oled just see, keda otsime, kui oled hoolas, vastutustundlik ja elurõõmus, ning Sul on vajadusel valmisolek töötada kuni 24tunniste vahetustena, summeeritud tööajaga
 • vajalik keskharidus

Ettevõte pakub

Pakume mõnusat töökeskkonda hea auraga kaunis mõisakompleksis
https://photos.app.goo.gl/WVffgBoaG9EjtimD9

 • paindlikku töögraafikut inspireerivas seltskonnas
 • töölepinguga tööd
 • võimalust töötada soovi korral ka osaajaga või tunnipõhise käsunduslepinguga 
 • kütusekompensatsiooni seoses töölesõitmistega ja tasuta toitlustamist tööl

Lisainfo

https://www.facebook.com/EestiAgrenskaFond

Teistele pakkusid huvi veel ka need tööpakkumised: