2023-08-23 14:48:55

Tallinna Tuule Lasteaia direktor

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Lasteasutuse süsteemne ja tulemuslik juhtimine, efektiivne ja heaperemehelik majandamine, kvaliteetse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning koostöös huvigruppidega kaasaegse, mitmekülgse ja turvalise õpi-ja töökeskkonna arendamine.

Ootused kandidaadile

- vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse
lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
- koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
- õpi- ja otsustusvõimelisus;
- analüüsi- ja planeerimisoskus.

Kandidaatidel esitada konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:
- kirjalik avaldus;
- elulookirjeldus;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- tegevuskava haridusasutuse juhina;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 27. jaanuariks 2019 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn või digiallkirjastatult e-aadressile
eva-maria.koort[ät]tallinnlv.ee, märgusõna „konkurss”.

Lisainformatsioon telefonil 640 4612.