2023-08-23 14:48:55

Spordiosakonna juhataja

CVKeskus.ee klient
Alates 3000 €/kuus Bruto
OÜ Strantum on veevarustuse, kanalisatsiooni, kaugkütte ja kinnisvara haldusega tegelev ettevõte, mis tegutseb Harku vallas. OÜ-le Strantum kuulub ka Tabasalu Spordikompleks, mis on suurim spordi- ja vabaajakeskus Harku vallas.

Töö kirjeldus

Töö eesmärk: Spordiosakonna töö tõrgeteta toimimise korraldamine. Harku valla elanikele liikumis- ja spordiharjumuse tekkimiseks võimaluste loomine.

Põhilised tööülesanded:

 • Spordiosakonna objektide (Tabasalu Spordikompleks koos õuealaga, Muraste Spordisaal, Harkujärve Spordisaal, Teenuste 2 Tantsusaal) haldamine, hoonete korrashoiuga tegelemine.
 • Spordiosakonna personalitöö koordineerimine, planeerimine. Meeskonna juhtimine ja motiveerimine.
 • Müügitegevuse organiseerimine.
 • Eelarve koostamine, sellest kinnipidamine. Arvetega seonduva koostöö tegemine raamatupidamisega.
 • Aruandluse, strateegiate jmt koostamine.
 • Lepingute sõlmimine.
 • Koostöö Harku vallavalitsusega seoses sündmuste korraldamise jmt-ga.
 • Suhtlemine erinevate ametiasutustega (nt: Päästeamet, Terviseamet, AKI, Tööinspektsioon vmt).
 • Spordiosakonna arendamine ja strateegiliste plaanide elluviimine.

Ootused kandidaadile

Tööle oodatakse edumeelset meeskonnajuhti, kellel on teadmisi personalitööst ja kogemus hoonete haldusküsimustega. Vajalik on esinduslik olemine ja hea läbirääkimisoskus.

Kandideerimise eeldus: kõrgharidus

Eesti keele- ja arvutikasutusoskus: väga heal tasemel.

Vastatakse üksnes kandideerijatele, kes on esitanud lisaks CV-le ka motivatsioonikirja koos lühikese (max kümme punkti) visiooniga teemal: Spordiosakonna võimalused luua paremad võimalused Harku valla elanikele liikumiseks.

Ettevõte pakub

Pakume:

 • paindlikkust tööaja korraldamisel
 • väga head tervisekindlustust
 • suurepäraseid võimalusi sportimiseks