2023-08-23 14:48:55

Sotsiaaltöö spetsialist

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Otsime suure südamega inimest, kelle missiooniks on aidata neid inimesi, kes seda vajavad!

 Peamiste ametiülesannete kirjeldus:

 • Sotsiaalhoolekandealane (sh teenuste osutamisega seonduv) nõustamine, vältimatu sotsiaalabi korraldamine.
 • Rahaliste hüvitiste, sh toimetulekutoetuste ning teiste riigieelarvest ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine.
 • Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine.
 • Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR ja dokumendihaldussüsteemi Delta.
 • Valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine.
 • Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine.
 • Valdkonna toetuste eelarve eelnõude koostamisel osalemine.
 • Valdkonna projektitöödes osalemine.

Ootused kandidaadile

 • Omab erialast ettevalmistust ja kõrgharidust.
 • Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
 • Omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust, valdab eesti keelt tasemel C-1.
 • Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, STAR, DHS Delta).
 • Omab empaatiavõimet ja väga head suhtlemisoskust, algatusvõimet ja loovust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet ning head meeskonnatööoskust.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Ettevõte pakub

Tule meile tööle, sest:

 • meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd
 • meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
 • me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist
 • meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Lisainfo

Ametikohale kandideerijal palume esitada allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist.
Dokumendid esitada hiljemalt 21. jaanuaril 2024 märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist“.
Lisainfo sotsiaalosakonna juhatajalt telefonil 524 3592.