2023-08-23 14:48:55

Sotsiaalpedagoog

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Ootame uuest õppeaastast (2024/2025) tööle meeskonnatööd hindavaid inimesi, kes soovivad pakkuda lastele turvalist ja inspireerivat kasvukeskkonda:

 • Töö peaeesmärk on esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide ennetamine ja kaardistamine ning probleemide lahendamine koostöös kooli personali ning lastevanematega; 
 • Sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine;
 • Õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;
 • Koostöö tegemine õpetajatega, teiste tugispetsialistidega ja vastava valdkonna asutustega ning lastevanematega.

Ootused kandidaadile

 • Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • Erialane kõrgharidus või selle omandamine;
 • Lapsekeskne lähenemine ja koostöövalmidus;
 • Meeskonnatööle orienteeritus ja avatus uuendustele;
 • Teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, hariduskorraldusest ning tugistruktuuridest.

Ettevõte pakub

 • 6 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • Vajadusel elamispind;
 • Majasisene "kohvisõbra" sisseelamisprogramm;
 • Koolimaja kõigi spordirajatiste tasuta kasutusvõimalus;
 • Arengu- ja koolitusvõimalused lähtuvalt personaalsetest vajadustest;
 • Elusündmuste toetus, prillide hüvitis ja sõidusoodustus Tallinnast bussiga sõitvatele töötajatele.

 

https://kallavere.ee/meie-vaartuspakkumine/

Lisainfo

Kandideerimiseks palun saada oma elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad läbi CV Keskuse või e-postile: kool(at)kallavere.ee

Oma küsimustele saad vastused tel 6060851

Koduleht: www.kallavere.ee