2023-08-23 14:48:55

Sotsiaalosakonna juhataja

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

 • Osakonna töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine ning osakonna teenistujate teenistuskohustuste õigeaegse täitmise tagamine;
 • valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine, nende kaitsmine vallavalitsuse, komisjonide ja vallavolikogu ees;
 • teenistuslik järelevalve valdkonna hallatavate asutuste juhtide, teenistujate tegevuse ning haldusaktide ja –toimingute seaduslikkuse üle;
 • teenindusprotsessi juhtimine konkreetse teenuse või teema lõikes, valdkondlikule teenusele ühtsete põhimõtete väljatöötamise juhtimine ja koordineerimine;
 • valdkonna sisekontroll, juhtumikorraldus, teenusvajaduse hindamine;
 • valdkonna riiklikesse registritesse andmete kandmise eest vastutamine;
 • valdkonna eelarve eelnõu koostamine ja eelarve täitmise tagamine;
 • valdkonna arengu kavandamine, arengukavade väljatöötamine;
 • valdkonna projektide algatamine ja juhtimine;
 • valdkonna töörühmade juhtimine;
 • lepingute täitmise korraldamine ja jälgimine;
 • valla õigus- ja haldusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

Ootused kandidaadile

Töökogemus sarnasel ametikohal: vähemalt 2 aastat

Haridustase: magister

Keeleoskus:

 • eesti keel - nõutud kõnes ja kirjas C1 - väga hea

Juhiload: B

Arvutioskus: spetsialisti tase

Kandidaadilt eeldame:

 • oskust töötada eelarve ja lepingutega;
 • asjaajamiskorra ja oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ning oskust koostada ja vormistada dokumente;
 • oskust käsitleda töökohal vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmekogusid

Ettevõte pakub

 • erialast täiendkoolitust;
 • mitmekülgset ja iseseisvat tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • spordi ja tervise edendamise toetust;
 • eluaseme võimalust.