2023-08-23 14:48:55

Saaremaa maleva staabi tagalajuhataja

CVKeskus.ee klient
Alates 2100 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

 • juhib maleva staabi tagalasektsiooni tööd ning teenistujaid 
 • planeerib, korraldab ja võtab osa maleva poolt läbiviidavatest õppustest, väljaõppeüritustest ja muudest ürituste tagalatoetusest (s.t. valmisolekut panustama nädalavahetustel ja riiklikel pühadel)
 • vastutab malevas keskkonnakaitse, tööohutuse ja tuleohutuse meetmete rakendamise eest
 • vastutab varustuse ja tehnika eeskirjadepärase kasutamise, hoidmise ja hooldamise eest malevas
 • kontrollib ja peab varustuse arvestust malevas vastavalt kehtivatele normdokumentidele ja ettenähtud tabelprogrammidele
 • korraldab objektide lühiajalisse kasutusse andmise 
 • tegeleb töökeskkonnaga seotud vallasvara teemadega (sisustus, joogivesi jne)
 • korraldab võimalike maleva taristuid puudutavate haldusalaste avariide korral nende lokaliseerimise ja paranduse koordineerimise
 • korraldab ja planeerib maleva sõidukite ekspluatatsiooni, remondi ja hoolduse

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus
 • erialased täiendkoolitused tagala- ja logistikavaldkonnas
 • varasem töökogemus ametikoha ülesandeid toetaval ametikohal (teenistus riigiasutuses 6 kuud või erialavaldkonnas 2 aastat)
 • oskus lugeda ja aru saada erialasest tehnilisest dokumentatsioonist
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlus-programmide ja vajalike andmekogude kasutamise oskus
 • hea eesti- ja inglise keele oskus nii kirjas kui keeles
 • hea suhtlusoskus, otsustusvõime, planeerimisvõime, täpsus ja kohusetundlikkus töösse suhtumisel
 • B, C-kategooria juhiluba

Kasuks tuleb

 • avalikus sektoris töötamise kogemus
 • riigisaladusele juurdepääsuloa olemasolu
 • Kaitseliidu liikmelisus

Ettevõte pakub

 • vaheldusrikast tööd
 • stabiilset sissetulekut
 • teotahtelist kollektiivi
 • sportimise võimalust/spordikompensatsiooni
 • erialast täiendkoolitust 

Lisainfo

Kandideerimiseks saada meile oma CV koos motivatsioonikirjaga.