2023-08-23 14:48:55

Referent

CVKeskus.ee klient
Kuni 1150 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Toetad mereväe ülemat asjaajamise valdkonnas
Haldad ülema kalendrit ja tööplaani (sh koosolekut, kohtumised, tähtajad, kutsetele vastamine)
Koostad dokumente, registreerid ja edastad need
Valmistad ette koosolekud ja protokollid
Korraldad sujuvat infovahetust juhtkonna ja allüksuste vahel
Valmistad ette külaliste vastuvõtu ja vajadusel teenindad

Ootused kandidaadile

Töökogemust dokumendihalduses vähemalt 2 aastat
Häid teadmisi infohaldusest ja –korraldusest
Kontoritarkvara kasutamise oskust spetsialisti tasemel
Eesti keele oskust kõrgtasemel ja inglise keele oskust kesktasemel, sh oskust väljendada end ladusalt nii suuliselt kui ka kirjalikult
Särasilmsust, motiveeritust ja professionaalsust
Kõrget tööeetikat ning häid teadmisi etiketist
Valmisolekut taustakontrolliks