2023-08-23 14:48:55

RADARPOSTI TEHNIK

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

  Radarisüsteemiga opereerimine
 Radarisüsteemi hoolduse teostamine
 Väljaõppe läbiviimine

Ootused kandidaadile

 Oled Eesti kodanik ja kaitseväekohustuslane (meessoost isikutel läbitud ajateenistus)
 Omad allohvitseri I taseme sõjaväelist haridust (nooremallohvitser, miinimum auaste nooremseersant), selle puudumisel väljaõpe kohapeal
 Vastad tegevväelase tervisenõuetele ja riigisaladusele juurdepääsu õiguse andmiseks esitatud nõuetele (https://vk.kra.ee/tegevteenistus/kaitsevae-arstlik-komisjon/)
 Vastad füüsilise ettevalmistuse nõuetele (üldfüüsilises testis igal alal vähemalt 60p) https://vk.kra.ee/tegevteenistus/fuusiline-ettevalmistus/
 Oskad eesti keelt C1 tasemel ja inglise keelt B1 tasemel koos ametialase sõnavara valdamisega
 Omad tehnilist taipu ja raadiotehnilist ja/või elektroonika alast huvi
 Omad vähemalt B-kategooria juhtimisõigust
 Valmisolek taustakontrolliks vastavalt Kaitseväe korralduse seaduse § 413 - 4110 (kui kandidaat osutub valituks viimasesse hindamisvooru)

Kasuks tuleb:
o C- ja CE-kategooria juhtimisõigus
o Keskeriharidus raadiotehnilisel, infokommunikatsioonitehnoloogia või elektroonika erialal
o Riigisaladusele juurdepääsu loa (tasemel salajane) ja NATO välisteabe sertifikaadi olemasolu

Ettevõte pakub

• 35-päevast puhkust;
• stabiilset ja kindlat sissetulekut;
• sportimisvõimalusi;
• tasuta esmast arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist;
• rahvusvahelist töökeskkonda
 Töötasu 1150-1250 eurot (bruto)

Lisainfo

Tööaeg
Täistööaeg E-N 8.15-17.00 ja R 8.15-15.45

Põhipalk


Andrus Kahr 717 0800