2023-08-23 14:48:55

Projektijuht

CVKeskus.ee klient
Alates 2100 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Elektri ehitus-ja hooldustööde juhtimine 0,4-20kV elektrivõrgus

Töörühmade juhtimine ja elektritööde korraldamine ehitusobjektidel ning hinnapakkumiste koostamine.Tööülesannete hulka kuulub muuhulgas:

Töö ja materjalide mahtude arutamine/ kontrollimine,spetsifikatsioonide kontroll

Tööde teostamiseks ning objekti üleandmiseks vajalike lubade hankimine ning dokumentatsiooni vormistamine.

Alltöövõtu hinnaküsimiseks dokumentatsiooni komplekteerimine ja väljastamine.

Materjalide ja töövahendite ning tööks vajalike tingimuste olemasolu korraldamine ehitusobjektil.

Tööde käigu regulaarne jälgimine ja suunamine,suhtlemine tellija esindajaga, objekti tellija koosolekutel osalemine ning alluvatele koosolekute läbiviimine

Vastutus elektritööde tähtajalise ja kvaliteetse valmimise eest vastavalt eelarvele

Elektritööde juhi kohustuste täitmine

vastavalt Elektriohutusseadusele.

Ootused kandidaadile

Elektrialase keskeri-või kõrgharidusega ja eelneva arvestatava elektritööde juhtimise kogemusega

 A-pädevustunnistusega elektrialal

Inimeste ja ressursside juhtimise oskusega

Tulemusele orienteeritud ja kõige pingetaluvusega

Väga hea suhtleja

Valdab eesti keelt vabalt nii kõnes kui kirjas ning oskab vene keelt suhtlustasandil.

 

Ettevõte pakub

  • Konkurentsivõimelist töötasu vastavalt tulemustele,lisaks põhipalgale tulemustasu.
  • Täiendõpet ja erialased koolitusi.
  • Kaasaegseid töövahendid.
  • Ettevõtte poolt sõiduvahend,kütuselimiit.
  • Professionaalset ja sõbraliku meeskonda
  • Motiveeritat preemiasüsteemi.
  • Tööaeg on ajavahemikus 08-17.00 kuid tulenevalt töö iseloomust on võimalik ajutised muudatused tööajast.
  • Korraldame üritusi

Palun CV-s kindlasti välja tuua eelnevates töökohtades täidetud tööülesanded ning lahkumise põhjused.