2023-08-23 14:48:55

Personalispetsialist

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Jüri Gümnaasium ootab oma meeskonda alates 25. novembrist 2019 personalispetsialisti.
Tööülesanded:
Personalidokumentatsiooni ettevalmistamine ja vormistamine, s.h. töölepingute, töölepingu lisade, ametijuhendite, valdkonna käskkirjade, käsundus- ja töövõtulepingute ettevalmistamine, vormistamine ja allkirjastamiseks esitamine.
Töötajate värbamis- ja valikuprotsessi korraldamine.
Töötajate esmane instrueerimine ja juhendamine sh ohutusjuhendamine.
Tööohutusega seotud tegevused sh tegevused riskianalüüsi raames, osalemine töökeskkonnanõukogu tegevuses.
Töö kooli arhiiviga.

Ootused kandidaadile

Professionaalne personalispetsialist on oma eriala meister. Ta on väärtusi loov ja kujundav ühiskonna ning kogukonna liige.

Ettevõte pakub

Professionaalne personalispetsialist saab parema töötulemuse saavutamiseks ära kasutada teda ümbritsevat keskkonda, abistavaid tugisüsteeme, enesetäiendamise- ja arendamise võimalusi.
Sisseelamise perioodil on uuele töötajale toeks mentor.