2023-08-23 14:48:55

Personalijuht

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Mida Sa tegema hakkad?

Sinu ja Sinu oskusliku meeskonna abil saab ettevõte jätkata tugeval kasvukursil ning hoida fookust nii parimate inimeste leidmisel kui hoidmisel. Sinu töö peamiseks eesmärgiks on ettevõtte eesmärkidest tuleneva personalistrateegia elluviimine ja ettevõtte toetamine kiires kasvu-ja arengufaasis. Oled osa kohalikust juhtkonnast ning töötad tihedalt koostöös Foxway grupi rahvusvahelise personalimeeskonnaga.

 

Sinu peamisteks ülesanneteks saavad olema:

 • Ettevõtte eesmärkidest tuleneva personalistrateegia elluviimine Eestis ja rahvusvahelises meeskonnas.
 • Ettevõtte juhtkonna ja juhtide toetamine personalialastes küsimustes.
 • Värbamise ja valiku protsessi arendamine vastavalt äri vajadustele. Suur fookus saab olema värbamisel.
 • Erinevate personaliprotsesside arendamine ja koordineerimine, tagamaks parim töötajakogemus Foxway`s.
 • Töötajate arengu- ja koolitusplaani koostamine vastavalt ettevõtte strateegiale ning kompetentside arendamisvajadusele.
 • Foxway väärtuste juurutamise eestvedamine oma vastutusalas ja ettevõtte kultuuri kujundamises osalemine.
 • Meeskonna juhtimine, arendamine ja optimaalse tööjaotuse tagamine.
 • Grupiüleste personaliprojektide eestvedamine oma vastutusalas.

Ootused kandidaadile

Oled edukas kandidaat, kui Sul on:

 • Vähemalt 5-aastane kogemus personalivaldkonnas, töösuhete juhtimises, koolitus- ja arendustegevuses, personaliprojektide loomises ja rakendamises.
 • Kõrgharidus.
 • Meeskonna juhtimise kogemus.
 • Võime juhtida mitmeid projekte samaaegselt, praktiline lähenemisviis.
 • Head teadmised töösuhete juhtimisest ja tööseadusandlusest.
 • Head suhtlemis-, koostöö- ja esinemisoskused.
 • Proaktiivne ning lahendustele orienteeritud suhtumine.
 • Eesti keele ja inglise keele oskus kõrgtasemel.
 • Kaasaegsed teadmised valdkonna trendidest ja suutlikkus neid ka enese/meeskonna töös rakendada.
 • Suure pildi nägemise ja strageegilise planeerimise oskus.
 • Kasuks tuleb kogemus kiirelt kasvavas rahvusvahelises meeskonnas töötamisel.

Ettevõte pakub

Mida me pakume? 

 • Pakume igapäevaselt tasuta lõunaid, puuvilju, kohvi.
 • Hoolitseme sinu vaimse heaolu ja füüsilise tervise eest. Toetades sportimist ja võimaldades töö- ja eraelu tasakaalu.
 • Teeme põnevaid tiimiüritusi ja üle ettevõtte ühisüritusi.
 • Meil on suurepärased ja toetavad kolleegid, kellega koos õppida, kasvada ja areneda.
 • Sinu töö on mitmekülgne ja põnev - päriselt!
 • Toetame Sinu tööalast arengut.
 • Meil on kaasaegne kontor nii Tartus kui Tallinnas. Kuid kuna suurem osa inimesi paikneb meil Tartus, siis eelistame, et oled ka ise siin. 

 

Kuidas Foxway toimib?

Foxway on kiirelt arenev ja dünaamiline organisatsioon, mille Recommerce haru rahvusvahelises meeskonnas töötab 630 liiget, neist 550 Eestis. Meie meeskond töötab üheksas riigis ning suuremad esindused on Hispaanias, Saksamaal ja Skandinaavias. Foxway missioon on läbi oma tegevuse muuta maailma, võimaldades jätkusuutlikku tehnoloogiat igaühele. Foxway Recommerce annab uue elu nutiseadmetele vähendades nii keskkonnale tekitatavat jalajälge.