2023-08-23 14:48:55

Osakonna juhataja

CVKeskus.ee klient
1312 - 1949 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Kauba vastuvõtmine-tellimine,müügiks ettevalmistamine ja müügisaali

         paigutamine,kaupade müümine.

   Klientide nõustamine:kaupade   

         sortimendi,kvaliteedi,hooldamise,kasutamisvõimaluste osas ning         

         hinnapakkumiste esitamine kliendile

  Arveldamine klientidega, arvete väljastamine klientidele ,arvete lõpetamine ja

         väljastamine igakuiselt lõppenud kuu viimase kuupäevaga.

   Oma töökoha korraldamine

    Tervise-,tule- ning tööohutusnõuete järgmine

   Muude ühekordsete tööülessannete täitmine mis tulenevad  töökäigus.

    juhib,suunab,motiveerib ja kontrollib oma töörühma töötajaid.

    Jagab tööülesandeid vastavalt töötajate oskustele ning vastutab nende

         täitmise eest

   Koostab ja esitab igakuiseid kuu lõpu või aasta lõpuga  seotud aruandeid ning 

   Kordineerib töötajate töögraafikuid.Vastutab osakonna peakassa eest.

   Kindlustab eelarvest kinnipidamise

   Planeerib ja viib ellu ettevõtte turundusstrateegiat.

Ootused kandidaadile

Haridus:                  Põhiharidus ja kutsealane ettevalmistus

Töökogemus:          Vähemalt 2 aastane töökogemus

Keeleoskus:             Riigikeeleoskus,inglise ja vene keel kesktasemel

Arvutioskus:            Windows-keskkond,kassaprogramm.

Isiksuse omadused: Füüsilise koormuse taluvus,loogiline    

                                       mõtlemine,tähelepanu jagamise    

                                       võime,verbaalne võimekus;matemaatiline

                                       võimekus,visuaalne mälu,

                                       ruumiline kujutlusvõime,täpsus,teenindusvalmidus,

                                       viisakus,tähelepanelikkus,suhtlemisvalmidus,iseseisvus,

                                       otsustusvõime                

                                       vastutusvõime,õpi-ja arenemisvalmidus,empaatiavõime,

                                       abivalmidus,lahkus,kohanemisvõime st. võime kohaneda

                                       muutuste ja ootamatute situatsioonidega,

                                      stressitaluvus,keskkonnataluvus,

                                       pingetaluvus jms.,kehtestatavale käitumisele orienteeritud

                                       hoiak,kohusetunne,enesekriitilisus,tolerantsus.   

Kindlasti vajalik erialane teadmine san.tehnika vallas.

Ettevõte pakub

Kohapealset väljaõpet; paindlikku töögraafikut, töötasu vastavalt müügitulemustele, meeldivat kollektiivi.