2023-08-23 14:48:55

Õppeprorektor (Eesti Lennuakadeemia)

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Sinu tööülesanded on:
• õppekorralduse arendustegevuste juhtimine, muudatuste planeerimine ja elluviimine;
• õppega seotud sise- ja välise hindamise juhtimine, sh. õppekavade kvaliteedi tagamine;
• õppetöö suundade ja erialade planeerimine ja parendustegevuste juhtimine ja akadeemia konkurentsivõime tugevdamine;
• akadeemilise personali arengu eesmärgistamine ja planeerimine;
• partnerite ja sidusgruppidega (rahvusvahelise)koostöö arendamine;
• õppega seotud projektide eestvedamine.

Ootused kandidaadile

Sobid õppeprorektoriks, kui oled ambitsioonikas, tulemustele orienteeritud hea otsustusvõimega kaasav juht ja sul on:
• kõrgharidus, teadmised/kogemused kõrghariduse korraldusest ning seadusandlusest või huvi ja võimekus need omandada
• tulemuslik protsesside ja inimeste juhtimise kogemus;
• oskus näha tervikpilti ja strateegilise juhtimise kogemus;
• muudatuste juhtimise kogemus;
• valdad väga heal tasemel nii eesti kui inglise keelt

Sinu edukat kandideerimist toetab huvi haridusvaldkonna ja/või lennunduse vastu, initsiatiivikus ja algatusvõime. Sa oled inimliku õhkkonna kujundaja, julged probleemidest avatult rääkida ja otsid konstruktiivseid lahendusi. Sa tuled toime keeruliste olukordadega suhteid kahjustamata ning julged teha ka raskeid otsuseid.

Ettevõte pakub

Meiega liitudes on sul võimalus:
• teha tähendusrikast tööd Eesti lennundushariduse arendamisel;
• olla väljakutseid pakkuvate ambitsioonikate arenguplaanide elluviija - uute võimaluste akadeemiasse tooja ja elluviija, rahvusvahelise koostöö arendaja;
• tugevdada koostööd akadeemia ja erinevate koostööpartnerite vahel;
• teha koostööd väga pühendunud ja professionaalse meeskonnaga;
• õppida palju uut lennundushariduse kohta ja areneda juhina;
• saada oma töö eest väärikat tasu.