2023-08-23 14:48:55

Õppe- ja arendusjuht

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

 • Vastutuse võtmine kooli igapäevase töö ning arengu eest
 • Kooli üldtööplaani koostamise ning õppeaasta eesmärkide seadmise juhtimine
 • Osalemine kooli arengukava ja õppeaasta eesmärkide väljatöötamisel ja koostamisel ning tulemuste analüüsimisel
 • Koostöös kooli juhtkonnaga kooli arendustegevuse juhtimine, strateegiliste arengusuundade väljatöötamine
 • Vastavalt arengukavale ja kooli vajadustele asutuse dokumentatsiooni uuendamise ja selle väljatöötamise juhtimine
 • Rahvusvahelise koostöö koordineerimine, kooli väliskülaliste vastuvõtmise korraldamine
 • Õpilaste registreerimine eksamitele ning kooli- ja riigieksamite ettevalmistamine ja läbiviimine

Ootused kandidaadile

Ootame kandideerima inimesi, kes väga soovivad koolis töötada, on sõbralikud, hoolivad ja töökad. Sellest algab kõik edasine. Soovime, et kollektiivis valitseks vastastikune austus ja lugupidamine.

 • Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel)
 • Motivatsioonikiri, haridust tõendavad dokumendid
 • Eesti keele kõnelemine emakeelena või rääkimise oskus C1 tasemel
 • Head digipädevused
 • Väga hea suhtlus- ja meeskonnatöö oskus
 • Kooli väärtuste jagamine ja lihtsalt normaalseks ning toredaks kolleegiks olemise valmidus

Ettevõte pakub

 • Võimalus teha tähenduslikku tööd Ida-Virumaal töökas ja ühtehoidvas meeskonnas motiveeritud toredate õpilastega;
 • kaugemalt tulijaile renoveeritud ametikorter (rent 10 eurot kuus + kommunaalkulud)
 • lisavõimalused: loovusel ja initsiatiivil ei ole piire ega lage, seega vabadus luua, mõtestada ja päriselt teha;
 • võimalus laulda kooli segakooris, mängida noorteorkestris, teha bändi, tegeleda kunstiga;
 • kool võimaldab kord nädalas ujumise uues Wiru spordikeskuses, kasutada kooli suuski, uiske ja jalgrattaid töötaja terviseedendamiseks