2023-08-23 14:48:55

Õpetaja

CVKeskus.ee klient
1315 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Laste õppe- ja kasvatustöö läbiviimine rühmas: arengut soodustavate tingimuste loomine; elu, tervise ja turvalisuse eest vastutamine laste lasteaias viibimise ajal; õppe-ja kasvatustegevusalaste tööplaanide ja aruannete koostamine; rühma õppe- ja päevakava täitmise eest vastutamine; lapsevanemate nõustamine; lasteaia õppe-, tegevus-, arengukava arendustöö ja elluviimine.

Ootused kandidaadile

Meile on oluline, et iga meie laps saaks olla õnnelik ja eriline! Seetõttu peame õpetajaametis tähtsaks:

1) paindlikkust ja loomingulisust töös lastega;

2) vastastikku täiendavaid ja hoolivaid koostöösuhteid meeskonnas.

Positiivse ellusuhtumine, avatud ja rõõmus meel on õpetaja edu pant!

*Nõuded haridusele: kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.

*Nõuded kogemusele: Soovitav lapse psühholoogia tundmine, eriala tundmine, väga hea suhtlemisoskus; tööaja efektiivne kasutamine.

*Nõuded teadmistele, oskustele:

1) eesti keele oskus kõrgtasemel,

2) soovitav võõrkeele (te) oskus suhtlustasemel.

3) arvutikasutamise oskus ametikohal kasutatavate programmide ja andmebaaside ulatuses;

4) teadmised pedagoogikas, suhtlemiseetikas ning tööks vajalike haridusalaste õigusaktide tundmine.

*Nõuded isiksuseomadustele:

1) algatus-ja planeerimisvõime;

2) koostöövalmidus ning võime stabiilselt töötada ka pingeolukorras;

3) kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires (lapsest lähtuv kasvatus, turvalisuse tagagamine jm)

Ettevõte pakub

*Sind ootab töö väikeses neljarühmalises-, kaasaegsete töötingimustega-, suure ning looduskauni õuealaga lasteaias Nõmmel. Asume linnakärast eemal Pääsküla Kooli ja Nõmme ujula vahetus läheduses.

*Meil on suurepärased võimalused õues-ja projektiõppeks - värske õhk ja linnulaul. Mõnusad kolleegid ja imelised lapsed!

*Osaleda rohketel erialalistel koolitustel, osaleda asutuse arendustegevuses, ühisüritustel!

Saad ellu viia kõik oma värsked ja põnevad ideed rõõmsameelse ja hakkaja kolleegi kõrval! Olla suur sõber ja teenäitaja väikese männimudilase lapsepõlvejälgedes!

Sind ootavad varasügisel lasteaiateed alustavad 2-4 aastased pisipõnnid ning lasteaia nooruslik naiskond!

Tööle asumine alates 12.august 2021. Kandideerimiseks vajalike dokumentide esitamine: 1.august 2021.