2023-08-23 14:48:55

Omanikujärelevalve insener

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

 • Ehitusprojekti terviklikkuse kontroll
 • Ehitatava ehitise ja selle osade ehitusprojektile ning ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile vastavuse kontroll
 • Ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontroll
 • Ehitustööde kvaliteedi hinnangute, mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside teostamiseks ettepanekute tegemine ning nende järelevalve
 • Kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatus, ehitusprojektile vastavuse kontroll ning dokumentatsiooni kontroll
 • Ehitatava ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoiu ning keskkonnaohutuse kontroll
 • Tööohutusnõuete järgimise kontroll
 • Ehitusaegne Tellija tehniline esindaja kogu ehitusperioodi jooksul sh. ehituskoosolekute korraldamine, juhtimine koostöös ehitajaga
 • Põhilise- ja lõpliku kasutusvalmiduse ülevaatuste korraldamine, puuduste fikseerimine, lahenduste haldus

Ootused kandidaadile

 • Ehitusalane kõrgharidus;
 • Ehitusinseneri kutsetunnistuse (omanikujärelevalve, ehitusjuhtimine alleriall) olemasolu;
 • Varasem töökogemus omanikujärelevalve ja / või ehitusjuhtimise valdkonnas;
 • Tööks vajaminev arvutikasutusoskus (MS Office, MS Project, AutoCAD, Trimble, Solibri);
 • B-kategooria juhiloa olemasolu;

Kasuks tuleb:

 • Omanikujärelevalve ja/või projektijuhtmise kogemus;
 • Inglise keele oskus;

Ettevõte pakub

 •  Konkurentsivõimelist töötasu;
 •  Kaasaegseid töötingimusi ja head töökeskkonda;
 •  Enesetäiendamise- ja koolitusvõimalusi;